Inget fullmäktigebeslut om Åkerboskolan

Borgholm/Löttorp Artikeln publicerades
”Samma” beslut en gång till om Åkerboskolan, men inte helt utan dramatik.
Foto: Carin von Post
”Samma” beslut en gång till om Åkerboskolan, men inte helt utan dramatik.

Ombyggnads- och renoveringsbeslutet för Åkerboskolan står fast.

När frågan återigen diskuterades av kommunstyrelsen kom inget yrkande om att överlämna frågan till fullmäktige.

Den 29 maj fattade kommunstyrelsen med röstsiffrorna 6 - 5 inriktningsbeslutet att Åkerboskolan, på förslag av Framtid Öland, ska byggas om och renoveras.

Mot stod socialdemokraterna och centern som med stöd av en opartisk teknisk utredning av byggnadernas status förordade rivning och nybyggnation. Att lyfta frågan till fullmäktige diskuterades under sammanträdet utan att saken drevs till sin spets.

Därefter lämnade Framtid Öland in ett förtydligande av sitt eget förslag, vilket öppnade en ny möjlighet för eventuella ”fullmäktigeförespråkare”. Detta då förtydligandet krävde ett nytt beslut i kommunstyrelsen.

– Det ändrades ingenting. Det som hände var att ett tilläggsyrkande från oss socialdemokrater, som fick stöd av centern, röstades ner med 6 - 5. För att skynda på ville vi sätta igång med upphandlingen av upprustningen av förskolan, lilla sporthallen, matsalen och biblioteket direkt, men det blev nej, säger kommunalrådet Ilko Corkovic (S).

Varför inget yrkande om att ta det till fullmäktige?

– Det var inte lönt, vi hade förlorat.

En nyckelroll i sammanhanget hade miljöpartisten Bertil Lundgren, vars nuvarande plats i kommunstyrelsen är frukten av ett valtekniskt samarbete mellan miljöpartiet och just socialdemokraterna.

Vid majsammanträdet röstade han emot samarbetspartnern för att vid tisdagens sammanträde länge vara frånvarande, i det läget fanns troligen en majoritet för att ta ärendet till fullmäktige eftersom han ersattes av en socialdemokrat.

Dock kom Bertil Lundgren till kommunstyrelserummet minuterna sammanträdet nådde ärende 15 – ”Förtydligande gällande inriktningsbeslut, projekt Åkerboskolan ombyggnation” – och därmed återuppstod majoriteten från maj-mötet.