Hur blir Mörbylånga en bra kommun för flyktingar?

Mörbylånga Artikeln publicerades

Kvalitetssäkrat flyktingmottagande och värdfamiljer tog Carina Adolfsson Elgestam (S) upp i en fråga till kommunalrådet vid kommunfullmäktige i tisdags.

Kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) redogjorde för fullmäktigeledamöterna om arbetet som samordnare Sandra Olsson gör, bland annat genom att ha kontakt med frivilligorganisationer. Kommunens syn är att flyktingarna ska ha språk- och samhällsundervisning från första dagen, men att det i första hand är en uppgift för Migrationsverket som skulle kunna ha det som krav vid upphandling av nya boenden.

– Men vi har också erbjudit oss att ordna det i samarbete med dem som driver asylboenden. De har tyvärr inte visat något intresse när vi har frågat.

5-6 familjer är i dag aktiva i kommunen som faddrar, något som infördes efter en motion av Vänsterpartiet. När en ny flyktingsamordnare börjar i april skall en kampanj genomföras för att få fler frivilliga till fadderverksamheten för de flyktingar som bosätter sig i kommunen.

– Ett bekymmer är att vi saknar bostäder för dem som kommer hit, sa Henrik Yngvesson.

Fakta

Flyktingar i Mörbylånga

Kommunen har just nu två asylboenden, ett i Mörbylånga och ett i Färjestaden med cirka 160 personer totalt. Migrationsverket genomför ett antal intervjuer med varje person för att se om hen har flyktingskäl och rätt att stanna i landet. Efter att ha fått uppehållstillstånd blir hen kommunplacerad. I Mörbylånga bor det i dag 25 ensamkommande flyktingbarn samt 11 kommunplacerade flyktingar.

Visa mer...