Hotas av vite - måste ha bättre koll på farlig bakterie

ÖLAND Artikeln publicerades
20 000 kronor i månaden – det vitet väntar en livmedelsproducent i  Borgholms kommun om denne inte vidtar de åtgärder Livsmedelsverket kräver.
20 000 kronor i månaden – det vitet väntar en livmedelsproducent i Borgholms kommun om denne inte vidtar de åtgärder Livsmedelsverket kräver.

En livsmedelsproducent i Borgholm kommun hotas med vite om 20 000 kronor i månaden om upptäckta brister i livsmedelshanteringen inte åtgärdas.

I ett beslut av Livsmedelsverket föreläggs det aktuella företaget att vidta åtgärder ”som säkerställer att permanenta förfaranden som är grundade på HACCP-principerna inrättas, genomförs och upprätthålls för produktionen” av en företagets produkter.

”Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 20 000 kr för varje påbörjad kalendermånad från och med den I januari 2019, under vilken det konstaterats att ovanstående åtgärder inte har vidtagits”, sägs det vidare i beslutet.

Enligt Livsmedelsverket har företaget inte visat att den styr hälsofaran Stec – en bakterie som kan bilda gifter i tarmen – på ett sådant sätt att den reduceras eller elimineras i livsmedlet innan det levereras ut från företaget.

HACCP är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten.

Stec-bakterien, även kallad Ehec (Escherichia coli), ger kraftiga magsmärtor, diarréer som kan vara blodiga och ibland kräkningar.