Hög irritation bland bybor om brist på skolskjuts – barn får gå tre kilometer

Sättra Artikeln publicerades
I onsdags kväll samlades Sättrabor för att diskutera kring hur de ska göra för att lösa problemet med bristen på skolskjuts.
Foto: Privat
I onsdags kväll samlades Sättrabor för att diskutera kring hur de ska göra för att lösa problemet med bristen på skolskjuts.

– Jag har bott i Sättra i 37 år och det har alltid gått skolskjuts fram till i höstas, säger Kirsten Olsen-Norén.

En sjätteklassare från Sättra fick lagom till vårterminens start rätt mot kommunen i ett skolskjutsärende. Det var efter avslag och överklagan det gick igenom. Nu hoppas föräldrar till barn i Sättra att det kan lösa sig även för dem. I veckan samlades föräldrar till barn i Sättra för att diskutera kring skolskjutsen. För skolbarn upp till och med årskurs 5 går det buss till Gärdslösa. För elever från årskurs 6 och uppåt har det inte gått någon skolbuss på hela höstterminen och det är likadant än.

– Jag har varit i kontakt med KLT och det är inte där problemet ligger. De har både bussar och chaufförer men det är Borgholms kommun som bestämmer, det är de som har hand om upphandlingen, säger Kirsten.

Det är för tillfället nio elever bosatta i Sättra som fem dagar i veckan färdas till och från skolor i Borgholm som berörs. Fler elever blir det framöver.

För att ta sig till Slottsskolan i Borgholm ska eleverna ta sig till Gärdslösa. Där får de invänta en buss som kör till Borgholm.

Billyktorna är det enda som lyser upp på landsvägen som passerar Sättra.
Foto: Privat
Billyktorna är det enda som lyser upp på landsvägen som passerar Sättra.

– Det är runt tre kilometer från Sättra till Gärdslösa och det är ingen säker väg alls. Det är 70-väg och många kör fortare än så. Det finns ingen belysning, ingen gångväg och det är ofta mörkt den tiden det handlar om, säger Kirsten.

I Skolskjutshandboken som ges ut av Sveriges kommuner och landsting står följande:

”En elev som inte uppfyller avståndskravet kan ändå behöva skolskjuts på grund av att vägen är trafikfarlig, att den till exempel saknar gångbana eller belysning.

Skollagen säger inget i detalj om vilka avstånd mellan bostad och skola som berättigar till skolskjuts. De flesta kommuner har antagit ett skolskjutsreglemente där de anger vilket avstånd som ger rätt till skolskjuts för olika åldrar och årskurser.

I höstas var Ölandsbladet i kontakt med Kim Jakobsson som är administrativ chef på Utbildningsförvaltningen. Då sa han att elever i årskurs 6 till 9 som huvudregel ska kunna förflytta sig upp till fyra kilometer utifrån Borgholms kommuns avståndsregler.

Kirsten Olsen-Norén är en av alla som ska lämna in ansökan till kommunen.
Foto: Maria Brynielsson
Kirsten Olsen-Norén är en av alla som ska lämna in ansökan till kommunen.

– Som det är nu så kör vi föräldrar barnen. Det är ingen av oss som vill att våra barn ska gå eller cykla på vägen som är smal och obelyst. Det är livsfarligt, säger Kirsten.

Nu samlas ansökningar gällande särskilda skäl till skolskjuts av Sättraborna och de kommer inom kort att överlämnas till Borgholms kommun.

– Vi vill väldigt gärna att våra barn ska få åka skolbuss till och från Sättra, avslutar Kirsten Olsen-Norén.