Henric Borgström: Upp och nedvända teorier om bolagens svaga krona

Öland Artikeln publicerades

Funderingar över den allt svagare kronan har florerat i veckan. En uppfattning som fått spridning är att de ökade vinster i svenska kronor som många företag kammar hem skulle försämra deras konkurrenskraft när sämre tider kommer.

Tanken är att företagsledarna välgödda av både god konjunktur och extra valutakronor skulle slappna av, inte vara taggade och därmed försumma investeringar.

Det är ett missfoster från en del nationalekonomer med begränsad kunskap av hur företag agerar. Många besök ute i industrin har övertygat mig om att det är tvärtom, företagare vill i stort sett alltid maximera vinsten.

Det ger mer pengar till ägarna men också resurser att investera. Inte minskar kluriga tekniker att ta fram innovationer och effektiviseringar för att pengarna flödar in.

Skogsindustrin är störste vinnaren på svag valuta, stor produktion här hemma betald i svenska kronor, 80 – 90 procent exporteras till främmande starka valutor som ger fler kronor. Bolag med producerande dotterbolag utomlands tar hem vinster därifrån och växlar in till fler kronor.

Även en del hemmamarknadsföretag tjänar på att importerade varor blir relativt dyrare.

Vi ser det på årets kursutveckling. På en Stockholmsbörs där värdet på aktierna pendlar kring noll efter drygt fyra månader har många stora bolag i de mest skilda branscher fått se sina aktier stiga i storleksordningen 10 procent eller mer fram till måndagsförmiddagen: AarhusKarlshamn (AAK) matfett, Alfa Laval värmeåtervinning/separering av vätskor, Arjo och Elekta medicinteknik, Boliden gruvor, Husqvarna trädgårdsredskap, Nibe värme, SCA skogsindustri, SSAB stål, Thule biltillbehör, Trelleborg industrigummi, m fl.

En del av dessa har också hunnit betala utdelningar på i genomsnitt drygt 3 procent.

Att Ericsson, den vid sidan av Telia mest spridda aktien, stigit drygt 25 procent i år får förklaras med att misstron tidigare varit stor mot förmågan att konkurrera inom överföring till mobiler 5G. Det har tryckt ned aktiekursen ordentligt i ett par års tid.

Just nu ställer Ericsson om produktionen i Sverige och runt om ute i världen, vilket rimligen leder till att försäljningen tar fart igen.

Swedish Match visade ett hyggligt resultat, men uppfyllde inte genomsnittet för tillfrågade analytikers gissningar. Det medförde att aktien sjönk ca 3 procent. Men den tillhör ändå de bästa hittills i år med en uppgång på ca 20 procent sedan årsskiftet.

Aktien har därmed stigit med ca 30 procent på tolv månader, nästan 70 procent på fem år och 200 procent på tio år.

Sedan tillverkningen av cigaretter sålts bort koncentrerar sig bolaget på cigarrer, snus, tändare och stickor. Tändprodukter hade dock ett svagt kvartal, bl a sedan den brasilianska valutan real försvagats. VD Lars Dahlgren uttalar att marknaden för dessa är ”utmanande”, vilket brukar betyda problemfylld. Och nu höjer bolaget snuspriset.