Galet högt från ”otillåten” tupp: ”Ta itu med problemet”

BORGHOLM Artikeln publicerades
Tupp-problem i centrala Borgholm. ”Tuppen gal högt hela dagen”, klagar en tupp-granne till kommunen.
Foto: Mattias Mattisson
Tupp-problem i centrala Borgholm. ”Tuppen gal högt hela dagen”, klagar en tupp-granne till kommunen.

Tuppen gal, grannarna är galna - det råder oro i ett bostadsområde i centrala Borgholm.

– Ta itu med problemet, skriver en av de ilskna tupp-grannarna till kommunen.

Att ha tupp i tätbebyggt område är ett högriskprojekt, grannsämjan kan bli sisådär efter en tid av ofrivilligt uppe med tuppen.

I centrala Borgholm är några tuppgrannar just galet trötta på galet.

I ett mejl till med rubriken ”Tupp utan tillstånd i centrala Borgholm” skriver en av dem till miljö- och byggnadsnämnden:

”Tuppen gal högt hela dagen, det fattas hönshus och jag ser heller inte mat eller vatten, eller några andra höns inne på adressen. Vi grannar har heller inte fått någon information om att någon har införskaffat en tupp och söker tillstånd.”

Den anonyme grannen ”är rätt säker” på att tupp-ägaren inte har det tillstånd som krävs för tupp i detaljplanelagt område och uppmanar kommunen att agera:

”Ta itu med problemet.”

fakta

Regler kring tupp och höns inom detaljplanelagt område I Borgholm

Om antalet hönor är fler än fem, eller om tupp hålls, krävs tillstånd från Miljö- och byggnadsförvaltningen.

En skriftlig ansökan ska skickas in med uppgifter om antal höns, ritning över hönshusets och rastgårdens placering på tomten ska bifogas, liksom beskrivning över hur gödseln kommer att omhändertas.

Dina närmaste grannar ska informeras om dina planer och deras eventuella yttranden ska bifogas ansökan.

Visa mer...

Den miljöinspektör som ska tag i problemet fanns inte på plats i stadshuset under fredagen, i stället får vi tag på hälsoskyddsinspektör Ingela Nilsson.

– Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd, om det finns tillstånd här har vi inte hunnit titta på, säger hon till tidningen.

Vad händer sedan?

– Generellt sett åker vi alltid ut och gör en bedömning om klagomålet är befogat eller inte.

Och om det är det?

– Jag vill inte uttala mig om det här enskilda ärendet men generellt pratar vi först med ägaren, om vi inte får kontakt med denne skickar vi en tjänsteskrivelse där vi berättar att det kommit in klagomål samt informerar om det regler som finns.

Om problemet ändå kvarstår kan kommunen sätta in medel som föreläggande samt föreläggande med vite.

Hur ofta får ni hantera tupp-problematik?

– Det är inte vanligt.