Fullmäktige sa ja till Elgehed

Mörbylånga Artikeln publicerades
Ulf Elgehed, MP, bor i Borgholm men sitter kvar som politiker i Mörbylånga.
Foto: Maria Wiell
Ulf Elgehed, MP, bor i Borgholm men sitter kvar som politiker i Mörbylånga.

MP-politikern Ulf Elgeheds fastställda bostadsort är Borgholm. Det har såväl Skatteverket som Förvaltningsrätten beslutat. Men han kommer att fortsätta som politiker i Mörbylånga.

På måndagen sa fullmäktige i Mörbylånga ja till att låta Ulf Elgehed (MP) fortsätta som ersättare i såväl kommunstyrelsen som i Ölands Kommunalförbund. Han kan inte sitta kvar i fullmäktige, dit han valdes in på Miljöpartiets enda plats vid det senaste valet. Men det finns inget som strider mot att en tidigare ledamot kan ansöka att få sitta kvar i nämnder eller styrelser.

– Ulf har ansökt och det är möjligt, säger Kjell Magnusson som är kommunfullmäktiges ordförande och även den som hade föreslagit att Ulf Elgehed skulle få vara kvar som politiker i Mörbylånga.

Curt Ekvall (SD) yrkade avslag med motiveringen att det handlar om demokrati, vem skall kunna vara med och styra en kommun politiskt. ”Det borde rimligen vara de som bor i kommunen”.

Även Anders Wassbäck (V) yrkade avslag på förslaget att Elgehed skulle få vara kvar i kommunstyrelsen.

– Det stämmer att det är fullt möjligt, men jag menar att Ulf Elgehed tillskansade sig fullmäktigeplatsen på ett otillbörligt sätt. Han var ju inte bosatt i kommunen när han blev invald, även om han formellt sett var mantalsskriven här.

Efter omröstning och votering med siffrorna 30-11 stod det klart att fullmäktigeförsamlingens majoritet ville att Elgehed skall sitta kvar som ersättare i kommunstyrelsen och i Ölands kommunalförbund.