Första fyndet redan gjort vid Sandby borg

Sandby Artikeln publicerades
Allmänheten hjälper arkeologerna att avtäcka utgrävningsplatsen, under utgrävningens första dag.
Foto: Maria Wiell
Allmänheten hjälper arkeologerna att avtäcka utgrävningsplatsen, under utgrävningens första dag.

Redan under inledningen av utgrävningsveckan i Sandby borg gjordes det första fyndet, en båtnit.

Precis som förra året ställer frivilliga upp och hjälper till att ta bort det översta lagret av gräs och jord, för att blottlägga platsen som ska undersökas.

Årets utgrävning sker i betydligt mindre omfattning än tidigare år. Anledningen är att länsmuseet egentligen inte har ekonomiskt bidrag för grävningar i år, men ändå vill göra någon form av undersökning på plats.

Området som grävs ut är en del av ett torg i östra delen av borgen. Båtniten är det första fyndet, men arkeologerna hoppas förstås på att mer ska dyka upp under veckan. Målet är att ta reda på vad som kan ha skett utanför husen och i synnerhet vid ena porten, där det aktuella torget ligger.

Under utgrävningsveckan sker ett antal visningar. Under juli sker också ytterligare en borgsafari, likt den som skedde veckan före midsommar.