Första bilderna: Så ska Östra skolan se ut

Färjestaden Artikeln publicerades
En lång korridor från öster mynnar ut i matsalen. Intill den ligger en musiksal med öppningsbar vägg, som gör det möjligt att omvandla klassrummet till en scen vid högtider och framträdanden.
Foto: Atrio arkitekter i Kalmar
En lång korridor från öster mynnar ut i matsalen. Intill den ligger en musiksal med öppningsbar vägg, som gör det möjligt att omvandla klassrummet till en scen vid högtider och framträdanden.

Bygglovsansökan för Östra skolan har nått Mörbylånga kommun. Ölandsbladet kan visa några av de första bilderna på hur skolan ska se ut invändigt.

Hösten 2019 räknar CIS med att öppna Östra skolan i korsningen Åkervägen/Möllstorpsgatan.

Byggnaden blir drygt 3 000 kvadratmeter stor. Ingången till samtliga klassrum sker från skolans södra sida. Men årskurserna är uppdelade i tre delar, där låg–, mellan– och högstadiet har varsin ingång och hemvist.

– Viktigast för oss är att skapa en miljö som är trygg för barnen. De olika barnen har varsin avdelning och tanken är att de yngre barnen inte ska behöva konfronteras med elever i sjuan, åttan, nian, säger Mattias Mild, vice vd och utvecklingschef på CIS.

3D-bilden visar hur skolan ska se ut i genomskärning. Vyn är söderifrån och där syns hur den delen av skolan är uppdelad i tre avdelningar för de olika stadierna.
Foto: Atrio arkitekter i Kalmar
3D-bilden visar hur skolan ska se ut i genomskärning. Vyn är söderifrån och där syns hur den delen av skolan är uppdelad i tre avdelningar för de olika stadierna.

Förskoleklass till årskurs tre har avdelningen längst västerut, i mitten ligger mellanstadiet och i östra änden återfinns högstadiet. Förutom klassrum, finns grupp- och uppehållsrum i varje avdelning.

– På lågstadiedelen har personalen sina arbetsrum centralt, med uppsikt över uppehållsytan. I mellanstadiet förändras miljöns karaktär, med annan typ av förvaring och möblering. Högstadiet blir ytterligare en uppgradering. Då har eleverna inte längre några hemklassrum, de får ett större uppehållsrum där de kan hänga och fler grupprum. Det ska kännas att de blir äldre och tar mer ansvar. Hos högstadiet inryms också hemkunskapslokaler.

Högstadiets lokaler har fler grupprum och större uppehållsytor, där eleverna kan hålla till utanför lektionstid.
Foto: Atrio arkitekter i Kalmar
Högstadiets lokaler har fler grupprum och större uppehållsytor, där eleverna kan hålla till utanför lektionstid.

Fakta

Fler uppgifter om skolan

Varje årskurs har ett klassrum var, förutom högstadiet då CIS planerar att varje årskurs ska ha två paralleller eftersom fler elever söker sig till Färjestaden från andra byar.

Utemiljön är uppdelad ungefär som innemiljön, där skolgården har olika utrustning beroende på vilka åldersgrupper som är tänkt att vistas just där.

Tanken är att utomstående ska kunna hyra delar av skolans lokaler för egna arrangemang.

Visa mer...

Hela skolan delas på längden av en korridor, som mynnar ut i matsalen mellan låg- och mellanstadiet.

– Dels utgör den en stor yta som är möblerbar på olika sätt. Dels ligger den i anslutning till musiksalen, som kommer att ha en öppningsbar skjutvägg. Det gör att vi kan använda musiksalen som en scen vid högtider och framträdanden, säger Mattias Mild.

På andra sidan korridoren, i norra delen av skolan, ligger specialklassrum för bland annat slöjd, teknik och bild. Här sitter också skolans ledning och så finns ett resurscenter, som kallas Studio skills och är till för elever som behöver extra hjälp eller ytterligare utmaningar.

Bibliotekets utformning är som ett skepp, och det syns tydligt utifrån. ”Tanken är att det ska knyta an till att vi är på en ö, där båtar har varit viktiga”, säger Mattias Mild.
Foto: Atrio arkitekter i Kalmar
Bibliotekets utformning är som ett skepp, och det syns tydligt utifrån. ”Tanken är att det ska knyta an till att vi är på en ö, där båtar har varit viktiga”, säger Mattias Mild.

I mitten av skolans norra del ligger biblioteket, som ska utgöra en viktig del av skolans verksamhet.

–  Vi använder oss mycket av läsning i vår undervisning och det här blir smycket i skolan. Det ska andas traditionell biblioteksmiljö där läsandet och boken står i centrum.

För CIS blir Östra skolan ett helt nytt sätt att tänka, framför allt kring uppdelningen av årskurser.