Församlingshemmet stängt sedan två år tillbaka – kraftigt angripet av hussvamp

Norra Möckleby Artikeln publicerades
Norra Möckleby församlingshem är stängt sedan två år tillbaka på grund av att fastigheten angripits av hussvamp. Nu vill medlemmarna i församlingsrådet ha ett svar på vad som ska ske med fastigheten då de önskar ett församlingshem i nära anslutning till kyrkan.
Foto: Natalia Johansson
Norra Möckleby församlingshem är stängt sedan två år tillbaka på grund av att fastigheten angripits av hussvamp. Nu vill medlemmarna i församlingsrådet ha ett svar på vad som ska ske med fastigheten då de önskar ett församlingshem i nära anslutning till kyrkan.

Församlingshemmet i Norra Möckleby stängdes för drygt två år sedan. Det hade då konstaterats hussvamp i husets källare. Sedan dess har församlingsrådet inte haft tillträde till fastigheten utan har fått nyttja bygdegårdens lokal.

Ett gäng representanter från församlingsrådet samlades till ett möte under en dag i början på februari. Nu vill de ha svar på vilka planer det finns för församlingshemmet i Norra Möckleby.

– Vi tycker det är självklart att vi ska ha ett församlingshem. Om de gör i ordning det gamla eller bygger nytt, är inte det primära. Utan det är att vi vet att vi har ett församlingshem i nära anslutning till kyrkan, säger en av styrelsemedlemmarna.

För snart två år sedan, i maj, stängdes Norra Möckleby församlingshem och församlingsrådet känner att informationen från kyrkorådet har varit bristfällig.

– Vi har inte hört någonting från dem, de har tigit som muren i två år. Det konstiga är att det var så farligt att vara där, men ändå fick mitt barnbarn ha dopkalas där, två dagar innan det stängdes igen, säger Laila Johansson.

De beskriver att församlingshemmets rör är igensatta av rötter vilket medför att vattnet rinner ner längs väggarna.

– Det är fukt i väggarna. Hade det gjorts i ordning så hade vi haft ett friskt hus, säger Kenneth Sandgren.

För att hussvampen ska kunna ta fäste och växa behöver den bland annat kalk och fukt.

Församlingsrådet beskriver att renoveringen på församlingshemmet under många år har varit undermålig. Huset målades om 1987.

– Sedan dess har ingenting gjorts åt det, säger Anders Johnsson.

För tre år sedan gjordes en provtagning för hussvamp i källaren. Vid denna provtagning påvisades hussvamp och inga åtgärder har vidtagits. En ny undersökning av Ocab utfördes i slutet av november 2018 och på bilder från besiktningsprotokollet syns tydligt stora fruktkroppar längs källargolvet. I protokollet antecknades det aktuella skadeläget samt det påtalades hur omfattande ett saneringsarbete skulle bli. I protokollet står det att ”okulärt ses kraftigt angrepp av svamp” och åtgärderna är att riva väggar och golv i utrymmena, både ytskikt och drabbad konstruktion. ”Vid rivning av hussvamp krävs att man säkerställer spridningsrisk, därför river man alltid mer än skada kan påträffas”.

Församlingsrådet berättar att de fått uppgiften om att det skulle kosta 220 000 kronor att bara sanera byggnaden.

Som en lösning de senaste åren har de fått husera i bygdegårdens lokal, vid något tillfälle även i hembygdsstugan.

– Det är bra att det finns andra lokaler som öppnar upp dörren åt oss, men de kan inte ha ansvaret på sig att hålla kyrkan med samlingslokal, konstaterar medlemmarna i församlingsrådet.