Före detta turistprofil åtalas för bokföringsbrott

ÖLAND Artikeln publicerades
En före detta turistprofil på Öland står åtalad för bokföringsbrott.
Foto: Arkiv
En före detta turistprofil på Öland står åtalad för bokföringsbrott.

En under flera år högprofilerad person inom turistnäringen på Öland har åtalats för bokföringsbrott.

Den före detta turistprofilen har enligt Ekobrottsmyndigheten i Malmö åsidosatt bokföringsskyldigheten i ett numera konkursat aktiebolag.

”NN har uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet genom att inte före den 1 mars 2017 avsluta den löpande bokföringen med årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades per den 31 augusti 2016. Till följd härav har rörelsens ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen”, sägs det i åtalet.

Den åtalade mannen, som var verksam på Öland under 00-talet, förnekar brott och har sagt nej till att företrädas av en offentlig försvarare.