Förbjudet att elda i midsommar

Öland Artikeln publicerades
Länsstyrelsen lägger eldningsförbud över Öland från midsommarafton och framåt. Men på iordningställda grillplatser är det tillåtet att elda.
Länsstyrelsen lägger eldningsförbud över Öland från midsommarafton och framåt. Men på iordningställda grillplatser är det tillåtet att elda.

Länsstyrelsen beslutade under torsdagen att lägga eldningsförbud över hela Kalmar län.

Förbudet träder i kraft midsommarafton klockan 12.00.

Midsommarfirare på Öland har hört sig för och undrar vad eldningsförbudet för med sig för deras midsommarfirande. Vad är det som gäller?

Då klargör länsstyrelsen:

Förbudet gäller eldning i skog och mark, utanför sammanhållen bebyggelse och omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen. Villket skulle kunna vara ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

Men.

För midsommarfirare finns en öppning. Det är tillåtet att grilla och laga mat vid iordningställda platser där faran för antändning och spridning är låg. Dessa platser omfattas alltså inte av förbudet.