Familjen betyder allt för Eric

Färjestaden Artikeln publicerades
Eric och Hanna Dicksson flyttade till Färjestaden i november 2017. I april föddes Ingvar och gjorde familjen komplett. ”Barn måste få växa upp i trygga miljöer och med en stabil familj, det är där hela personligheten formas och ger förutsättningar för livet”.
Foto: Maria Wiell
Eric och Hanna Dicksson flyttade till Färjestaden i november 2017. I april föddes Ingvar och gjorde familjen komplett. ”Barn måste få växa upp i trygga miljöer och med en stabil familj, det är där hela personligheten formas och ger förutsättningar för livet”.

Nyinflyttad till Färjestaden. Nybliven pappa. Ny på Kristdemokraternas valsedel i Mörbylånga. Det har hänt mycket nytt för Eric Dicksson det senaste halvåret, men politik är inget nytt. ”Jag engagerade mig i Moderaterna hemma i Mönsterås när jag var 14 år.”

Vi träffas hemma hos Eric och hans familj som består av hustrun Hanna och sonen Ingvar. När intervjuoffret fick välja en plats utifrån en viktig valfråga var det i det närmaste självklart för honom.

– Kristdemokraternas politik utgår alltid från familjen. Alla barn borde få växa upp i en trygg och stabil familj. Där lär man sig rätt och fel, vad trygghet är och att dela med sig. Det är i familjen som samhällsbygget har sin grund, utifrån de judisk-kristna svenska värderingarna.

Eric säger att familjen är barnets absolut viktigaste relation, den sätter sin prägel på barnet för all framtid.

– Vilken familjekonstellation det är spelar ingen roll. Det kan vara två mammor eller två pappor. Huvudsaken är att det är en trygg och stabil familj.

Fakta

Eric Dicksson

Ålder: 29 år

Bor: Paradiset i Färjestaden, dit han flyttade med familjen 1 november 2017..

Familj: Hustrun Hanna och sonen Ingvar, 3 månader.

Äter helst: Kött från djur som betat på Öland.

Utbildning: Specialistsjuksköterska inom intensivvård.

Läser: Biografier, senast om Gustav V. Och dokumentära berättelser som jag kan lära mig något av.

Lyssnar på: P1 och favoritartisten Peter LeMarc.

Bästa årstiden: Hösten är absolut bäst. Den är lugn, vacker och med väldigt lite krav och måsten. Vi tycker om att packa en fikakorg och ge oss ut för att leta svamp och bär, allt som går att äta.

Visa mer...

Att långt ifrån alla barn har den möjligheten är en sanning som inte går att undvika. Just därför är det viktigt för Eric och hans parti att skapa möjligheterna för så många som möjligt, bland annat genom riktade skattesänkningar och barnomsorgspeng.

– En bättre ekonomi för de familjer som har svårigheter ger ekonomisk frihet och gör att man kan ta tag i sin situation. Och genom barnomsorgspengen kan familjen välja att vara hemma med barnen lite längre. Jag och vi menar att det är föräldrarna som skall välja hur barnet skall växa upp.

Han säger att det är barnet som äger sina omsorgsdagar och sedan kan det fördelas på föräldrarna, mor- och farföräldrar eller andra anhöriga. Om igen betonar han barnets trygghet.

Det är också därför som KD vill arbeta för att en avdelning på förskolan skall bestå av maximalt 15 barn, vilket också är bra för personalen.

– Det gör att vi behöver fler förskolor i Mörbylånga kommun på samma sätt som vi behöver fler äldreboenden för att vi skall kunna införa en äldreboendegaranti för alla över 80 år.

Har kommunen råd med de här satsningarna?

– Som politiker är det vår uppgift att prioritera hur kommunen skall använda sina pengar och barn och äldre skall alltid, säger alltid prioriteras. Allt annat skall vara sekundärt.

Var i kommunen skall fler förskolor och fler äldreboenden byggas?

– Sådana detaljer är det inte upp till mig eller andra politiker att besluta om, det skulle ju bli som gamla kommunistfasoner. Vi skall ge ramarna och skapa förutsättningarna. Sedan får tjänstemännen styra placering och utformning utifrån de behov som finns.

Inför hösten har Kristdemokraterna en osäker position på riksplanet men Eric är inte orolig.

– Vi kommer att klara oss med marginal, det kan gå lika bra som -98. Jag litar på Sverige och jag litar på Mörbylånga. Vår nuvarande enda plats i fullmäktige kommer säkert att bli fler.

På lång sikt vill Eric och Kristdemokraterna sänka kommunalskatten. ”Det måste vara ett politiskt mål, det finns områden idag där det rinner ut pengar.”

Snabba frågor

Så tycker listettan

I Ölandsbladets valintervjuer ställer vi fyra gemensamma frågor till partiernas gruppledare.

1. Hur ser du på Öland som en kommun?

– För mig och för oss i partiet är det självklart att Öland blir en kommun. Vi har allt att vinna på det, ekonomiskt och genom att vi får en starkare röst i regionen. Vi skulle bli fjärde största kommunen i länet.

2. Hur ser du på återväxten i ert parti?

– Vi har fyra nya namn på listan inför valet och jag hoppas att vi blir alltfler som sympatiserar med partiet. Det är en utmaning och bygger på att vi når ut och lyckas beskriva oss själva som ett relevant parti.

3. Hat och hot, hur hanterar partiet det lokalt?

– Vi har rutiner som säger att allt som handlar om hat, hot och trakasserier skall anmälas till vår distriktsordförande som tar det vidare till vår riksorganisation. Vi är också noga med att alla sådana situationer skall polisanmälas, ett hot mot en politiker är ett hot mot demokratin.

4. Hur kan Öland få större utrymme i rikspolitiken?

– Genom att rösta på mig i valet, jag är tredjenamnet på länets riksdagslista. Det är ju så att riksdagsledamöterna inte bara skall representera sitt parti utan även länet varifrån de kommer. Ibland kan man fråga sig vad de gör i Stockholm, de som sitter där idag – vad har de egentligen gjort för länet?

Visa mer...