Fågelliv framför vindkraften

Degerhamn Artikeln publicerades
Mark- och miljödomstolen säger nej till fem vindkraftverk i Degerhamn. Domstolen anser att fågellivet hotas av verken, och att Cementa kan skapa fossil energi på andra sätt än landbaserad vindkraft i närområdet.
Foto:Arkiv
Mark- och miljödomstolen säger nej till fem vindkraftverk i Degerhamn. Domstolen anser att fågellivet hotas av verken, och att Cementa kan skapa fossil energi på andra sätt än landbaserad vindkraft i närområdet.

Fågellivet är viktigare än Cementas strävan efter en produktion med förnybar energi. Det anser Mark- och miljödomstolen i Växjö.

De sökande företagen Cementa AB och OX2 vill sätta upp fem vindkraftverk på tre fastigheter i Degerhamn. För Cementas del är satsningen viktig för att fabriken ska klara sina skärpta utsläppskrav.

Kommunen och länsstyrelsen har sagt ja till verken, men länsstyrelsens beslut överklagades av privatpersoner, Riksantikvarieämbetet samt Ölands ornitologiska förening.

I oktober gjorde mark- och miljödomstolen en syn på platsen, och den här veckan kom beslutet som rör bygglov och anmälan enligt miljöbalken.

I bedömningen utifrån Miljöbalken ställer domstolen bland annat fågellivets skydd mot Cementas produktion. Domstolen menar att ersättningen av fossil energi kan ske på andra sätt än landbaserad vindkraft i närområdet. I vindkraftssatsningen vill Cementa utnyttja brytningsområdet för kalksten, som redan är en påverkad miljö. Enligt domstolen är det ”i och för sig ett tungt argument för etableringen, men uppväger inte riskerna för påverkan av naturförhållandena främst från fågelskyddssynpunkt”.

Avståndet till Ölands södra udde, samt fågelsträck längs stränder och över Alvaret, lyfts in i bedömningen. Domstolen anser att de fem planerade verken kan komma att utgöra en barriär för fågelsträck, och riskera att störa häckningen inom Natura 2000-området Stora Alvaret. Därmed kan domstolen inte ge tillstånd enligt Miljöbalken.

Verkens placering inom eller i direkt anslutning till Natura 2000-område, är också avgörande när domstolen avslår byggloven utifrån plan- och bygglagen.

Även världsarvet lyfts in i bedömningen. Domstolen anser att vindkraftverkens höjd och lokalisering ”på ett påtagligt sätt påverkar det historiskt intressanta odlingslandskapet på södra Öland”.

I domen har domstolen valt att inte ta ställning till exempelvis bullerstörningar eller frågan om vindkraftverken skulle påverka områdets fastighetspriser.

Mark- och miljödomstolens beslut fattades av rådmannen Marie Gerrevall och tekniska rådet Lars Fransson.

Bakgrund

Detta har hänt

Januari 2014: Kommunstyrelsen godkänner bygglov för sex vindkraftverk.

December 2014: Cementa återkallar bygglov för ett av verken.

April 2015: Godkännande från Länsstyrelsen.

December 2016: Mark- och miljödomstolen avslår bygglov och ansökan enligt Miljöbalken.

Visa mer...