Efter inbrottsvågen - polischef utlovar ökad polisiär närvaro på Öland

BORGHOLM Artikeln publicerades
Polisområdeschef region sydost Patrik Oldin ser möjligheter för ökad polisiär närvaro i lokalpolisområdet.
Foto: Arkiv
Polisområdeschef region sydost Patrik Oldin ser möjligheter för ökad polisiär närvaro i lokalpolisområdet.

– Nu ger de ett löfte till oss om ökad polisiär närvaro och det känns glädjande. Sedan får vi se om de kan leva upp till förväntningarna.

Borgholms kommunalråd Ilko Corkovic (S) är försiktigt positiv till det besked han fått från polisledningen i Kalmar.

– Stoppa inbrottsvågen. Sätt in större resurser. Öka den polisiära närvaron.

När inbrottsvågen på norra Öland raserade som värst skrev kommunledningen i Borgholm till polisen och krävde åtgärder.

– Den här inbrottsvågen är oacceptabel, sade kommunalrådet Ilko Corkovic till Ölandsbladet.

Nu, när inbrottsvågen avklingat av egen kraft, svarar polisledningen på kommunens skrivelse.

– Våra förutsättningar avseende personalnumerären har sedan årsskiftet förändrats positivt och polisområdet tillförs numera kontinuerligt nya poliser. Lokalpolisområde Kalmar, i vilket Ölandskommunerna ingår, kommer att få ytterligare resurser under hösten vilka primärt kommer att tillföras det brottsförebyggande arbetet, säger polisområdeschef Patrik Oldin i sitt svar och fortsätter:

– Detta kommer att ge möjligheter för både en ökad polisiär närvaro och ett mer riktat brottsförebyggande arbete i lokalpolisområdet, inklusive i Borgholm. Med detta tror vi att företagarna och näringslivet på Öland skall känna en ökad trygghet.

Borgholms kommunalråd Ilko Corkovic tar emot beskedet från polisledningen med försiktig optimism.

– Skrivelsen och den radiodebatt jag hade med polisen för en tid sedan visar att de förstått att vi är oroliga och att det behövs fler poliser till Öland. Nu ger de ett löfte till oss om ökad polisiär närvaro och det känns glädjande.

– Sedan får vi se om de lever upp till förväntningarna.

Vågar du tro på fler poliser?

– Jag är försiktigt positiv. De kontakter vi haft med polisen visar att det finns hopp om förbättring.

I svaret till Borgholms kommun påpekar Patrik Oldin att han inte kan kommentera de aktuella inbrotten på Öland på grund av förundersökningstekniska skäl.