Efter granskning - SD-riksdagsledamot får rätt av Skatteverket: ”Kan folkbokföra sig var hon vill”

BORGHOLM Artikeln publicerades
Anne Oskarsson (SD), riksdagsledamot från Öland, får efter flera turer rätt av Skatteverket och har nu sin folkbokföringsadress i Borgholm.
Foto: Natalia Johansson
Anne Oskarsson (SD), riksdagsledamot från Öland, får efter flera turer rätt av Skatteverket och har nu sin folkbokföringsadress i Borgholm.

Efter utredning med beslut där hennes folkbokföringsadress underkändes och anklagelser från andra politiker om ”bluffadress” samt ”skenskilsmässa” får Ölands enda riksdagsledamot slutligen rätt av Skatteverket.

– Är man riksdagsledamot har man enligt folkbokföringslagen stor valfrihet att välja var man vill folkbokföra sig, säger Magnus Olofsson på Skatteverket.

”Var bor SD-riksdagsledamoten Anne Oskarsson, tillika fullmäktigeledamot i Borgholm? Var ska hon vara folkbokförd?”

Efter tips har Skatteverket granskat frågan för att den 4 januari slå fast att hon inte är bosatt på norra Öland i en äldre husvagn på en obebyggd tomt dit ingen post hittar fram. Därmed ändrade Skatteverket hennes folkbokföringsadress till den hon hade tidigare, hos sin make i en fastighet på mellersta Öland i Mörbylånga kommun: ”Du har din egentliga bosättning där”.

Samtidigt avslogs hennes begäran att bli folkbokförd i en övernattningslägenhet i Borgholm tänkt att användas ”tre - fyra gånger i månaden”.

– Är det verkligen så att jag måste begära skilsmässa för att bo i Borgholms kommun, frågade Anne Oskarsson i ett mejl i slutet av december till den då ansvarige handläggaren på Skatteverket.

Vilket hon sedan gör, den 10 januari lämnar hon och maken in ansökan om äktenskapsskillnad, något tingsrätten godkänner i en dom den 8 februari.

Tre dagar senare gör Skatteverket en kovändning i frågan, efter att ha överklagat folkbokförs Anne Oskarsson på adressen i Borgholm.

”Skatteverket anser att då du är riksdagsledamot och har uppgett att du disponerar lägenheten på (...) i Borgholm så har du också rätt att enligt folkbokföringslagen folkbokföra dig där”, sägs det i beslutet.

Thoralf Alfsson, numera utesluten från SD, har på sin välkända blogg uppmärksammat turerna runt Anne Oskarsson för att stark ifrågasätta hennes agerande.

Några citat från bloggen:

”Skatteverket bedömde alltså Anne Oskarssons uppgifter som fusk/bedrägeri!”

”Min personliga uppfattning är och jag tror att det handlar om en skenskilsmässa, med ett enda syfte att göra det omöjligt för Skatteverket att ifrågasätta Anne Oskarssons folkbokföring i Borgholms kommun.”

Även Borgholmspolitikern Per Lublin (ÖP) har ifrågasatt Anne Oskarssons bostadsadress och var också den som tipsade Skatteverket om att hon inte bodde i en husvagn på norra Öland.

Citat från dennes blogg:

”Hon avslöjades som blufferska redan i november efter sitt andra kommunfullmäktigemöte i Borgholm eftersom hon hade begärt kilometerersättning från husvagnen uppe vid Hornsjön där hon alls inte hade varit vid den tiden.”

Handläggaren av skatteverkets ändringsbeslut från den 11 februari berättar att Anne Oskarssons skilsmässa överhuvudtaget inte togs upp i den nya diskussionen kring hennes folkbokföringsadress.

Dessutom underkänner han öppet Skatteverkets tidigare åtgärder.

– Två fel har begåtts, dels att hon först nekades att folkbokföra sig på adressen i Borgholm, dels att hennes folkbokföringsadress ändrades från husvagnen till adressen i Mörbylånga kommun, säger Magnus Olofsson, som tog över ärendet när Anne Oskarsson överklagade beslutet från den 4 januari.

Förklara?

– Är man riksdagsledamot har man enligt den tionde paragrafen i folkbokföringslagen stor valfrihet att välja var man vill folkbokföra sig. Disponerar man, som i det här fallet, en övernattningslägenhet kan man skriva sig där.

– Här ville hon folkbokföra sig i lägenheten i Borgholm och vi gick på det hon ville. Och hade hon velat skriva sig i husvagnen skulle hon ha fått gjort det, så stor är valfriheten för riksdagsledamöter.

fakta

10:e paragrafen i folkbokföringslagen

10 § En vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den föranleds enbart av uppdrag som riksdagsledamot, statsråd eller heltidsarvoderad förtroendevald i landsting.

En vistelse på viss fastighet som inte enbart föranleds av förhållande som avses i första stycket anses inte heller leda till ändrad bosättning om personen har anknytning till en annan fastighet genom att disponera en bostad där.

En person som regelmässigt tillbringar dygnsvilan endast på en fastighet där han eller hon med tillämpning av första eller andra stycket inte ska anses bosatt, anses bosatt på den fastighet som han eller hon med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses ha sin starkaste anknytning till.

Sammanlever en person som omfattas av första eller andra stycket med sin familj på en fastighet där han eller hon enligt 7 § skulle anses vara bosatt, får Skatteverket på ansökan besluta att han eller hon ska folkbokföras på den fastigheten. Lag (2013:380).

Visa mer...

Vad hände med kravet på ”huvudsaklig dygnsvila”?

– Det hade spelat roll om hon inte varit riksdagsledamot, men nu är hon det. Och då släcker den 10:e paragrafen andra paragrafer, så stark är den.

Förvaltningsrätten i Jönköping har granskat såväl Ann Oskarssons överklagande som Skatteverkets ändringsbeslut.

”Genom ändringsbeslutet har Skatteverket beslutat i enlighet med vad Anne Oskarsson yrkat. Detta innebär att ändamålet med överklagandet anses ha fallit. Målet ska därför skrivas av från fortsatt handläggning hos förvaltningsrätten”, sägs det i rättens beslut från den 18 februari.

– Då var vårt ändringsbeslut rätt, de har tittat på det och har inga invändningar. Det är så vi ser på det, kommenterar Magnus Olofsson.