Dumpade avfall på kommunens mark – nu beordras åtgärder

Grönhögen Artikeln publicerades
 Bilden är tagen vid Frösslundamossen och har ingenting med texten att göra.
Foto: Maria Wiell
Bilden är tagen vid Frösslundamossen och har ingenting med texten att göra.

Vid besöket av miljö och skyddsinspektör kunde det konstateras att de jord- och schaktmassor som tidigare legat i högar använts till att fylla igen en kommunalt ägd damm.

Det var i slutet av november som inspektörerna var på plats för att undersöka en mindre damm/ våtmark, belägen på kommunal mark, drygt 250 meter väster om receptionen för Linksgolf Öland AB.

– Vi har varit där och sett att de har fyllt i en del jordmassor i en damm som ligger på kommunens mark, säger miljö och hälsoskyddsinspektör i Mörbylånga kommun Mats Kvist.

Linksgolf Öland AB har ansvarat för att de aktuella massorna har schaktats ned i dammen. Enligt Mats Kvist ska de ansvariga inte ha känt till att våtmarken befann sig på kommunal mark.

– Vi har varit där och pratat med dem och kommit överens om att det ska åtgärdas.

Utöver att företaget inte har rätt att disponera marken utan tillstånd från kommunen anses även fågellivet i området påverkas negativt.

Följande åtgärder ska vara klara senast den 30 april nästa år:

Att återställa dammen. De massor av jord och morän som har schaktats ned i dammen ska tas upp igen. Återställningen ska ske så att den ursprungliga marken kommer fram. Därefter ska avfallet sorteras i olika partier för att kunna lämnas till en avfallsanläggning.

Dock ska en fabriksbyggnad intill rivas som kan få genomföras innan våtmarksområdet återställs, förutsatt att rivningen inte påbörjas senare än den 31 januari 2019.

– Det är klart vi ska återställa det. Vi har en massa transportvägar där som går till en rivning. Istället för att vi hade en massa jordhögar i vägen så var vi tvungna att jämna till det, säger Thomas Örvén, vd på Linkgolf Öland AB.

Vad var det material ni lade ner i dammen?

– Det var jord, överskottsmassor vi hade.