Diskussion om hyresavtal för Mittpunkten

Borgholm Artikeln publicerades

Hyran för Mittpunkten i Borgholm, där turistbyrån ligger, höjs rejält nästa år. Så mycket att Ölands Kommunalförbund gett turistchef Staffan Smedfors i uppdrag att söka efter en alternativ lokal.

Årshyran för 2017 är 164 800 kronor. Nu föreslår Borgholm Energi, som äger fastigheten, att hyran ska höjas till 284 050 kronor per år. Ölands Kommunalförbund ställer sig frågan om "hyreskostnaden står i relation till nyttjandet”. Borgholms kommunchef Jens Odevall har fått i uppdrag att diskutera avtalet med Borgholm Energi och tillsammans med turistchefen ska kommunchefen lämna förslag på alternativa lokaler.

Ordföranden i Borgholm Energi, Carl Malgerud (M), säger att hyresökningen tillkommit eftersom bolaget enligt ägardirektivet måste gå med överskott vad gäller uthyrningen av kommersiella lokaler. Han säger att frågan ska tas upp vid Borgholm Energis kommande styrelsemöte för att diskutera