Det här vill Mörbylångaborna se i hamnen

Mörbylånga Artikeln publicerades
Många frågor och diskussioner blir det när ett 15-tal personer möter kommunens planarkitekt Anita Karlsson och stadsarkitekt Marie-Christine Svensson, för att prata om Mörbylångas nya planprogram.
Foto: Malin Edeborg
Många frågor och diskussioner blir det när ett 15-tal personer möter kommunens planarkitekt Anita Karlsson och stadsarkitekt Marie-Christine Svensson, för att prata om Mörbylångas nya planprogram.

När Mörbylångaborna tycker till om ortens nya planprogram hamnar sockerbruksområdet i skymundan. Hamnen får mest fokus och tankarna kring dess framtid är många.

Ett 15-tal personer har tagit sig till Mörbylånga bibliotek på måndag kväll, för att delta i det andra av tre samråd där allmänheten får tycka till om det nya planprogrammet för hamnen och sockerbruksområdet.

I arbetet med planprogrammet möter kommunen olika grupper. Förutom allmänheten tillfrågas tjänstemän, politiker, näringsidkare och föreningsliv.

– Den här gruppen, allmänheten, skiljer sig från de andra eftersom de vill förtäta sockerbruksområdet med bostäder. De flesta andra vill se verksamheter och någon form av aktivitetspark på sockerbruksområdet, säger planarkitekten Anita Karlsson.

Anledningen till Mörbylångabornas ståndpunkt är tydlig – de vill inte ha bostäder i hamnen.

– Till slut kanske vi måste ha passerkort för att komma in i hamnen. Finns det verkligen ett behov av bostäder där? undrar Sven-Bertil Svensson.

– Man måste svara på frågan ”Vad vill man med hamnen?”. Många här är överens om att vi vill ha en hamn som är öppen för alla. Vad gör hamnen levande, och vad gör att den dör? Skulle dagens planer på hamnen bli verklighet så flyttar jag direkt, jag är inte intresserad av att flytta in i tomten på ett hotell, säger Thomas Ericson som också är båtägare och engagerad i båtklubben.

Vid diskussioner om Mörbylånga hamn är det omöjligt att inte komma in på fastigheten Matrosen, och planerna för fyra våningshus. Men det rör en egen detaljplan som i nuläget inte innefattas av planprogrammet. Därför försöker planarkitekt Anita Karlsson och stadsarkitekten Marie-Christine Svensson leda över deltagarna till mer övergripande tankar om hamnen.

Jan-Olof Hagander deltar i den digitala undersökningen med sin smartphone. Resultatet syns direkt framme på den stora bildskärmen.
Foto: Malin Edeborg
Jan-Olof Hagander deltar i den digitala undersökningen med sin smartphone. Resultatet syns direkt framme på den stora bildskärmen.

Mot slutet av samrådet får alla möjlighet att svara på frågor digitalt, via smart phone eller lånade iPads. Resultatet av frågorna visas direkt på den stora bildskärmen längst fram. En av frågorna är vilka funktioner deltagarna vill se på hamnens södra och östra kaj i framtiden. Bland svaren kommer kafé, bastu och utställningar (se faktaruta).

Fakta

Mörbylångabornas önskelista

Det här är ett urval av vad Mörbylångaborna önskar se i framtidens hamn:

• Konsthall

• Kafé

• Grillplats

• Strandpromenad

• Glasskafé

• Marina

• Bod och bänkar

• Butiker

• Scen-/konsertlokal

• Fisk och rökeri

• Världsarvshus

Visa mer...

Stadsarkitekten Marie-Christine Svensson märker tydligt att Mörbylångaborna värnar om hamnen framför sockerbruksområdet.

– Hamnen väcker mycket känslor. Alla vill att det ska bli bra och det får inte bli privatiserat. De är engagerade och det är precis en sådan här diskussion vi vill få till. Det är så lätt att hamna i detaljer som att vi vill ha ett staket där eller en offentlig toalett där. Men ikväll har vi pratat stadsbyggnadsfrågor.

Kommunens sista samrådsmöte för allmänheten hålls den 23 oktober.