De vill bygga hyresrätter i Borgholm

Borgholm Artikeln publicerades
Det lokala byggföretaget BTE anmäler via en ansökan om markreservation sitt intresse för att bygga hyresrätter på fastigheten Resedan 8.
Foto: Michael Ståhl
Det lokala byggföretaget BTE anmäler via en ansökan om markreservation sitt intresse för att bygga hyresrätter på fastigheten Resedan 8.

Det lokala byggföretaget BTE står berett att bygga hyresrätter i centrala Borgholm, på grönytan intill ”skattehuset”.

– Det är brist på hyresrätter i Borgholm, säger bolagets vd Bo-Christer Andersson och har lämnat in ansökan om markreservation.

De har startat byggnation av elva hyresrätter på Resedan, tänk Bosams, och är sugna på mer.

I veckan kom byggföretaget BTE-Byggteknik Entreprenad AB in med en ansökan till kommunen om markreservation för den obebyggda ytan intill ”skattehuset” där socialförvaltningen huserar i dag.

Området på Höken 8 har under flera år pekats ut av kommunen som lämplig för bostadsbyggnation, något ledningen för BTE hörsammat och nu nappat på – de vill enligt vd Bo-Christer Andersson vara en fortsatt aktör på hyresrättsmarknaden i Borgholm.

fakta

Mer om markreservation

En markreservation innebär att kommunen reserverar mark för en intressent och därmed åtar sig att inte sälja marken till någon annan under en given tid.

När tiden för reservationen går ut är kommunen fri att sälja till annan, men inte skyldig.

Under tiden för reservationen kan kommunen överväga om behov av ny eller ändrad detaljplan föreligger. Det kan också finnas behov av att intressenten närmare preciserar och utreder sitt förslag.

I regel gäller en markreservation under två år.

Visa mer...

Men i detta tidiga skede, och innan ett ja från kommunen, kan han inte precisera bolagets planer för Höken 8, förutom att det handlar om hyresrätter.

– Vi får se vad som ryms utifrån vad detaljplanen säger och vad man eventuellt kan tilldelas. Men planen är inte klar och då vågar jag inte säga så mycket om hur många och tidsplan, säger Egbybon till Ölandsbladet och är mer säker på att byggnation av hyresrätter ligger rätt i tiden.

– Det är stort tryck efter hyresrätter, det märker vi i vårt fastighetsbestånd. Vid visningar går hyresrätter omgående. Och nu kommer investeringsstödet sannolikt tillbaka och då finns det möjligheter att bygga.

Kommunalrådet Ilko Corkovic (S) gillar vad han hör från BTE.

– Riktigt bra och kul att en lokal entreprenör är intresserad. Det de vill göra passar mycket bra in med vad vi (kommunen) vill med området och det är hyresrätter och inget annat.

Gången nu?

– Tjänstemännen får bereda ärendet och titta på villkor samt prislapp, sedan ska vi öka takten på detaljplanearbetet för ytan.

I den kommunala vågskålen finns också ett medborgarförslag från flera privatpersoner vars önskemål är att den aktuella tomten, som understundom används av Viktoriaskolan för spel, idrott och lekar, införlivas permanent som en del av skolans friyta.