Därför grävs det återigen på Borgholms torg

BORGHOLM Artikeln publicerades
Arbetet med jordförbättring och vattenbesparande åtgärder i Amerikaparken fortsätter.
Foto: Alexander Jensen
Arbetet med jordförbättring och vattenbesparande åtgärder i Amerikaparken fortsätter.

Det pågår återigen grävarbeten i Amerikaparken på Borgholms torg. Det handlar om etapp två i det pågående arbetet med jordförbättring och vattenbesparande åtgärder.

I början av året rapporterade Ölandsbladet om att Amerikaparken inte hade växt som tänkt. För att få fart på grönskan byttes jord och det installerades vattenbesparande åtgärder, som vattnar effektivare.

Vattenbesparningen är överordnat jordförbättringen. Borgholms kommun byter ut jorden när de ändå ska gräva ner vattendepåerna där varje depå rymmer 20 liter vatten och möjliggör bevattning under jorden.

– Det handlar främst om att spara på vatten och ta tillvara på varje droppe. På sommaren kan 70 procent av vattnet försvinna upp i luften på grund av avdunstning. Nu kan allt vatten tillvaratas, säger Stefan Andersson-Junkka, parkingenjör på Borgholms kommun.

I januari påbörjades arbetet i norra delen av parken och tog sedan en paus. Den här veckan har etapp två inletts och då ska resten av parken åtgärdas på samma sätt och beräknas bli klart vecka 47.

Det ser lovande ut för växtligheten i parken.

– Denna sommar till trots klarade sig växterna bra i den delen som vi gjorde färdigt i våras.