Därför dör fiskarna i Kalmarsund

Öland Artikeln publicerades
Granudden i Färjestaden är bara en av många öländska stränder där de döda fiskarna har blivit synliga. Men de flyter även iland längs Kalmarsunds fastlandskust.
Foto: Malin Edeborg
Granudden i Färjestaden är bara en av många öländska stränder där de döda fiskarna har blivit synliga. Men de flyter även iland längs Kalmarsunds fastlandskust.

Allt fler döda fiskar flyter iland på de öländska stränderna. På vissa håll i så stort antal att det blir svårt att bada.

Experterna är inte säkra på orsaken till fiskdöden, men nämner syrebrist eller virus som två alternativ.

Majoriteten av de döda fiskarna tillhör arten svartmunnad smörbult, en invasiv art som bara funnits i svenska vatten under tio år. De lever naturligt i bland annat Kaspiska havet, och har förmodligen kommit hit med sjötrafik genom att de har följt med fartygs barlastvatten.

– Vi har känt till att arten varit på gång sedan början av 1990-talet, då den kom till Polen. I Sverige upptäcktes den första gången 2008, i Karlskrona. I Kalmarsund såg vi att det var gott om den 2013 och sedan dess har den bara exploderat, säger Andreas Svensson, docent i evolutionär ekologi vid Linnéuniversitetet.

 

Numera är bottnen på grunda vatten i princip täckt av dessa svartmunnade smörbultar. Enligt Andreas Svensson är det vanligt att en ny, invasiv art förökar sig väldigt snabbt.

– Ibland händer det då att arten kraschar, någonting gör att många fiskar dör och arten stabiliserar sig efter det.

Men om det är fallet med nuvarande mängd döda smörbultar, kan han inte svara på.

– Det vågar jag inte säga. Det har varit extra varmt nu. Dessa fiskar håller till på botten och syreförbrukningen nära botten ökar vid värme. Samtidigt kan vattnet behålla mindre syre när det är varmt. Lokalt kan de därför dö av syrebrist.

Något som talar för att det är syrebrist, är att även fler arter än svartmunnad smörbult har hittats döda.

Den senaste tidens värme kan ha skapat syrebrist i vattnet, vilket i sin tur kan vara en förklaring till fiskdöden. Men några säkra svar finns inte, enligt Andreas Svensson på Linnéuniversitetet.
Foto: Linnéuniversitetet
Den senaste tidens värme kan ha skapat syrebrist i vattnet, vilket i sin tur kan vara en förklaring till fiskdöden. Men några säkra svar finns inte, enligt Andreas Svensson på Linnéuniversitetet.

Andra teorier är att fiskarna drabbats av någon form av sjukdom, vilket är vanligt när arter förökar sig i snabb takt. Andreas Svensson drar paralleller till kaninpest, som infaller när en kaninpopulation blir väldigt stor.

 

Fiskdöden har under den senaste tiden uppmärksammats alltmer, inte minst på sociala medier som Facebook eller genom tips till tidningen. Men det är inte bara på Öland som fiskdöden väckt uppståndelse. Även längs Kalmarsunds fastlandskust görs många iakttagelser av döda fiskar.

– Som marinbiolog slås man av att allmänheten inte är så intresserade av vad som händer i havet, förrän badvattnet blir påverkat. Vi har pratat om det här i många år, men först nu väcker det intresse, säger Andreas Svensson.