Chockbesked - Ölands Bank stänger lokalkontor

ÖLAND Artikeln publicerades
Foto:Carin von Post

Ölands Bank stänger lokalkontoren i Löttorp och Mörbylånga.

– Med vemod i hjärtat, samtidigt är jag trygg i att vi fattat rätt beslut, säger bankens vd Mårten Lindberg.

Båda kontoren stängs den 27 mars.

Fyra kontor på Öland blir till två. I ett penndrag halverar Ölands Bank sitt kontorsbestånd.

Bankens besked om snart stängning av lokalkontoren i Mörbylånga och Löttorp offentliggjordes under onsdagen och vd Mårten Lindberg berättar om ett sorgligt och samtidigt oundvikligt beslut.

– Behovet av bankkontor har minskat snabbt. Vi kom till den punkten att vi var tvungna att fatta det här beslutet, säger Mårten Lindberg till Ölandsbladet och fortsätter:

– Allt fler väljer att göra sina bankärenden i digitala kanaler, färre och färre besöker bankkontoren som under lång tid varit väldigt viktiga som nav i verksamheten, nu är det kunden som är navet i stället.

Samtlig personal på Öland Bank koncentras från och med månadsskiftet mars/april till kontoren i Borgholm och Färjestaden.

– Ingen sägs upp, kompetensen är kvar och jag är trygg i att kunderna ska kunna få sina behov tillgodosedda, säger Mårten Lindberg och talar om nya mötesplatser som ”inte behöver vara kontor”.

– De kunder som berörs kommer att i god tid få reda på vart de ska vända sig för att diskutera sina enskilda behov och hitta lämpliga lösningar.

Ett tungt beslut?

– Inte roligt. Det är vemodigt. Samtidigt är jag trygg i att vi fattat rätt beslut, svarar Mårten Lindberg och ser Ölands Bank som en fortsatt viktig aktör i lokalsamhället och dess utveckling.

– Ett är säkert - utvecklingen av Öland är viktig för oss, vi kommer att fortsätta verka för tillväxt på hela Öland, säger Mårten Lindberg och ser utveckling i nedläggningsbeslutet.

– De kontor vi har valt att ha kvar kommer vi att fortsätta att utveckla för att möta framtiden. Vår målsättning är att Ölands Bank ska fortsätta att vara en stark lokal bank genom att hela tiden utveckla vårt arbetssätt. Vi ska ligga i framkant.

Bankens bankomater i Löttorp och Mörbylånga berörs inte av nedläggningsbeslutet.

– Vi har ingen ambition att fortsätta äga fastigheterna i Löttorp och Mörbylånga, men tar en sak i taget och landar detta först, säger affärs- och rörelsechef Anneli Nilsson på Ölands Bank.

– Därefter får vi se vad som händer med fastigheterna. Är man intresserad får man gärna kontakta oss.