Brovägen förblir genomfart

Färjestaden Artikeln publicerades
I trafikutredningen fanns förslag om att stänga Brovägen för biltrafik, men kommunen väljer att behålla den som genomfart.
Foto:Malin Edeborg
I trafikutredningen fanns förslag om att stänga Brovägen för biltrafik, men kommunen väljer att behålla den som genomfart.

Trafikutredningen av Färjestaden har kommit fram till sex olika alternativa vägdragningar. Men Brovägen behålls som genomfartsled.

Under första halvåret av 2017 genomförde företaget Ramböll en omfattande trafikutredning av Färjestaden. Denna har varit avgörande för hur kommunen planerar trafiken i Färjestadens nya planprogram.

Utredningen resulterade i sex olika alternativ, som tagits fram utifrån aspekter som bland annat buller, trafikflöden och gång-/cykeltrafik.

Det första alternativet var att behålla men bygga om Brovägen, eller väg 943 som den också heter. Bland de andra förslagen fanns att leda trafiken ifrån Brovägen men inom Färjestaden, samt två olika typer av förbifarter kopplade till väg 136.

Genom att anta förslaget till planprogram har miljö- och byggnadsnämnden beslutat att förespråka Brovägen som fortsatt genomfart.

– Utredningen visar överraskande att en förbifart inte skulle avlasta Brovägen. Det tyckte vi var intressant, säger kommunens stadsarkitekt Marie-Christine Svensson som leder arbetet med planprogrammet.

Brovägen är viktig utifrån flera synsätt, enligt stadsarkitekten:

– Det handlar inte bara om trafiken i sig, utan också att den gör att det blir rörelse i området. Att ta bort all trafik är aldrig bra, det gör att det kan bli dött.

Samtidigt kvarstår problemet med var den tunga trafiken ska gå.

– Vi fortsätter jobba med det. Kanske kan den på något sätt ledas till väg 136, men då krävs åtgärder på 136:an. Det är en diskussion vi får ta med Trafikverket men det blir längre fram.

Trafikverket äger även Brovägen, och det är en viktig anledning till att kommunen behåller vägen som genomfart.

– Vi kan inte göra vad vi vill med den eftersom inte vi äger den.

Brovägen spelar också en viktig roll eftersom den leder till trafiken till hamnen, som i sin tur ska fungera som nödfärjeläge om något inträffar med Ölandsbron.

– För Trafikverket är det jätteviktigt att behålla Brovägen, så är det bara, säger Marie-Christine Svensson.