Bosams: ”Nu är vi verkligen på gång”

BORGHOLM Artikeln publicerades
Bygglovsansökan är inlämnad, efter långa perioder av stiltje är Bosams-projektet i Borgholm kraftig på gång igen. När kommunen gett bygglov kan arbetet på Resedan 8 (bilden) dra igång ”snarast”.
Bygglovsansökan är inlämnad, efter långa perioder av stiltje är Bosams-projektet i Borgholm kraftig på gång igen. När kommunen gett bygglov kan arbetet på Resedan 8 (bilden) dra igång ”snarast”.

Slimmat efter avhopp, samtidigt närmare målet än någonsin – Bosams i Borgholm siktar på snar byggstart med inflyttning runt årsskiftet.

– Nu är vi verkligen på gång, säger föreningens ordförande Inger Blomqvist.

I veckan, endast några dagar efter regeringens beslut att återinföra investeringsbidraget till byggnation av hyresrätter, lämnade det lokala byggföretaget BTE Bygg in bygglovsansökan för det under många år planerade och önskade Bosams-huset på Resedan.

Från början var det tänkt att detta gemenskapsboende för seniorer skulle inrymma 20 lägenheter i ett trevåningshus, efter flera kännbara förseningar av olika skäl är det istället en slimmad version Bosams nu presenterar för miljö- och byggnadsnämnden.

– Flera av de som var med från början har inte kunnat vänta så här länge, vi pratar åtminstone från 2014, utan har skaffat annat. Så på grund av avhopp har vi minskat storleken på huset, vi kan inte fylla 20 lägenheter, säger föreningens ordförande Inger Blomqvist för att samtidigt jubla över att projektet tagit ett stort steg mot slutmålet.

– Nu är vi verkligen på gång, efter sju sorger och åtta bedrövelser är vi äntligen på gång!

fakta

Mer om gemenskapsboende/Bosams

Bosams är en kooperativ hyresrättsförening.

Kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan hyres- och bostadsrätt.

Gemenskapsboende beskrivs som ett antal självständiga bostäder med egna kök och badrum samt tillgång till gemensamma utrymmen. Hur mycket man ska göra tillsammans bestämmer medlemmarna själva.

Hyresgästen betalar en så kallad upplåtelseinsats i samband med tecknandet av hyresavtalet. Vid avflyttning återbetalas insatsen med samma belopp. Lägenheten återlämnas till föreningen och kan alltså inte säljas på marknaden.

 

Visa mer...

Av BTE:s ansökan framgår att flerbostadshuset får två lägenhetsplan med totalt elva lägenheter. På entréplanet finns fem lägenheter, två 2:or på 55 kvadratmeter samt tre 3:or på 70 kvadratmeter. På samma våningsplan finns även en större samlingslokal med kök, gemensamt tv/läs-rum samt gästrum.

Plan två innehåller två 2:or samt fyra 3:or efter samma upplägg som på bottenvåningen.

På mittsektionen av byggnadens tak syns fläktrum samt takterrass. Hiss finnes. Samtliga elva hyreslägenheter har inglasad balkong. Den totala byggnadsarean är på 683, 6 kvadratmeter.

I rutan för tidpunkt för påbörjande av byggnadsarbetet har BTE skrivit: ”Snarast”.

– BTE har lovat klart till årsskiftet, så vi siktar på det. Sedan är vi medvetna om att det kan någon månad till, säger Inger Blomqvist till Ölandsbladet.

Känslan nu?

– Det känns jättebra, vi som bestämde oss tidigt har väntat och väntat så nu äntligen.

Bosams-föreningen kommer att blockhyra lägenheter och övriga utrymmen i fastigheten av ägaren BTE.

På fastigheten finns plats för ytterligare en huskropp.