Borgholm plussar 17 miljoner - trots värsta scenario för socialnämnden

BORGHOLM Artikeln publicerades
Borgholm plussade 17 miljoner kronor under 2018, trots rekordstora 26 miljoner i minus för socialnämnden.
Borgholm plussade 17 miljoner kronor under 2018, trots rekordstora 26 miljoner i minus för socialnämnden.

Budgetmålet missades och socialnämnden hade rekordstort underskott, ändå är kommunledningen i Borgholm rätt tillfreds med bokslutet för 2018.

– I stora drag har Borgholm ganska bra ekonomi, säger kommunalrådet Ilko Corkovic (S) efter 17,5 miljoner kronor i plus på den sista raden i räkenskaperna.

2017 kom Borgholm tillbaka till verkligheten efter osannolika, och statsbidragsuppumpade, 67 miljoner kronor i plus året innan, när kommunens samlade ekonomi för 2017 summerades landade överskottet på 12,2 miljoner.

– Ett helt okej år, kommenterade kommunalrådet Ilko Corkovic (S) då och spände bågen högre inför 2018, överskottsmålet sattes till 19,9 miljoner trots farhågor om stora budgetbekymmer för socialnämnden.

Vilka besannades.

Med drygt 26 miljoner i underskott under 2018, nära tio procent av nämndens totala budget, gjorde socialnämnden ett sämsta-någonsin-resultat.

– Den stora utmaningen är socialnämnden och det har både tagits fram och vidtagits åtgärder, kommentar Ilko Corkovic för att i nästa mening få in ”ha ögonen på” och ”hård blåslampa” på en och samma gång.

Majoritetskollegan Staffan Larsson (C) inflikar:

– Deras underskott skickar en allvarlig signal. Socialnämnden vänder på alla stenar och vi tror på deras sparplan. Och med tanke på socialnämndens resultat är 17,5 miljoner för kommunen bra.

Ilko Corkovic tittar samtidigt på procenten där önskade tre procent av skatteintäkterna i resultat blev 2,5.

– Vi satte tre procent, men insåg på vägen att det kanske inte var realistiskt. Men 2,5 procent och 17,5 miljoner är ett rätt bra resultat. Kassaskrinet är inte tomt på något håll, snarare tvärtom. Det är god likviditet i kommunen och bolaget (Borgholm Energi).

Mer från bokslut 2018: likvida medel ökade från 69 miljoner 2017 till 78 miljoner, soliditeten steg något till 39 procent (38), låneskulden minskade med 14,9 miljoner kronor och antalet kommuninvånare skrevs till 10 890 (10 859).

fakta

Budgetavvikelser i nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen: plus 1,3 miljoner

Utbildningsnämnden: plus 2,1 miljoner

Socialnämnden: minus 26,3 miljoner

Samhällsbyggnadsnämnden: minus 1 miljon

Övriga nämnder: minus 0,6 miljoner

Slottet: plus 2,2 miljoner

Finansförvaltning: plus 22 miljoner

Visa mer...

Bland investeringarna sticker Byxelkroks hamn och Ekbacka Hus 2 ut mest, av 75 miljoner i den totala investeringsbudgeten för 2018 förbrukades 36,3.

I kommunens samlade överskott ingår 3,2 miljoner kronor i utdelning från Borgholm Energi, Beab.

– Vi har delat ut från reavinsten, kommenterar bolagets styrelseordförande Carl Malgerud (M) och är tillfreds med bolagets ekonomi i stort där resultatet skrevs till 16 miljoner.

– Det går åt rätt håll, 16 miljoner är ett mycket bra resultat som skapar förutsättningar för att driva framtida utveckling. Och framledes räknar jag med förbättrat elnätsresultat samt något förbättrat VA-resultat.

Om du tar på dig den andra hatten, den som oppositionsråd, vad anser du om kommunens bokslut för 2018?

– Under hösten tyckte jag att det såg riktigt mörkt ut, men sedan gick det betydligt bättre. Det är ett bra resultat, vilket är glädjande och positivt.

Samtidigt pekar både Carl Malgerud och Ilko Corkovic på de stora, finanskrävande investeringar kommunen står inför på både kort och lång sikt där Åkerboskolan står i första ledet.

– Vi är investeringstunga, därför måste vi jobba med att få upp resultatet, säger den sistnämnde medan Carl Malgerud förutspår hårt jobb – ”jobba häcken av sig” - för att klara kommande utmaningar.

Till sist, det obligatoriska tacket:

– Vi vill rikta stort tack till alla medarbetare, det här är deras förtjänst, säger kommunalrådet.