Blir av med vapen - hade ammunition i plasthink

ÖLAND Artikeln publicerades

Obehöriga kunde komma åt ammunitionen som förvarades dels i en plasthink i badrummet, dels i ett olåst skåp.

Nu mister nordölänningen sitt vapentillstånd.

Den 10 oktober drog polismyndigheten in vapentillståndet för nordölänningen med motiveringen att denne bland annat förvarat en större mängd ammunition ”på ett sätt som inte är förenligt med gällande lagstiftning.”

Tvärtom förvarades ammunitionen i en plasthink i badrummet samt i ett olåst skåp vid groventrén och dessutom var mannen inte hemma vid det aktuella tillfället.

– Ytterdörren var olåst och det var andra personer i huset, sägs det i Förvaltningsrättens granskning av ärendet där rätten avslår nordölänningens överklagande av polisens beslut.

– NN har således visat sig olämplig att inneha skjutvapen med tillhörande ammunition, slår rätten fast.