Beslut - Sexorna kvar på Slottsskolan

Öland Artikeln publicerades
Sexornas vara eller inte vara på Slottsskolan stod i fokus under måndagens fullmäktige i Borgholm.
Foto: Arkiv
Sexornas vara eller inte vara på Slottsskolan stod i fokus under måndagens fullmäktige i Borgholm.

Sexor från skolorna i Gärdslösa, Rälla, Köpingsvik och Viktoria ska även i framtiden gå på Slottsskolan.

Det beslutet fattade ett högst oenigt fullmäktige på måndagskvällen.

Efter nedläggningen av låg- och mellanstadieskolan i Runsten 2013 flyttades årskurs 6 på skolorna i Gärdslösa, Rälla, Köpingsvik och Viktoria till Slottsskolan.

Hösten 2015 författades medborgarförslaget som på måndagen nådde fullmäktige, att ”man snarast möjligt återför årskurs 6 till mellanstadiet där det hör hemma”.

I debatten, mer än timmen lång, bildade Socialdemokraterna och Moderaterna gemensam front mot medborgarförslaget.

– Ur organisatoriskt perspektiv och kunskapsperspektiv är att behålla sexorna på Slottsskolan det bästa alternativet, ansåg kommunalrådet Ilko Corkovic (S) medan Marcel van Luijn (M) befarade kommande brister i pedagogik, jämlikhet och ekonomi.

– På vems kostnad ska man finansiera det hela, frågade han vidare.

Bland rösterna för återförande hördes Centerpartiet, Framtid Öland och Ölandspartiet mest.

– Långt ifrån alla elever är mogna att börja i sexan på Slottsskolan, ett enda barn som har en klump i magen är ett för mycket, argumenterade Eva Walhgren (C) och såg Slottsskolan som en tuff miljö där ”polisen är på besök flera gånger i veckan”.

Framtid Öland ville rösta ”ja med hjärtat”, men begärde återremiss med hänvisning till bristande ekonomiskt underlag vilket inte fick tillräckligt stöd av församlingen.

Utgången av ärendet var redan på förhand en mycket oviss historia och voteringen slutade 19 - 15 för nej till medborgarförslaget, sexorna blir därmed kvar på Slottsskolan.