Torkan tvingar lantbrukare att bygga ytterligare en bevattningsdamm – ”Blir bara värre”

Skärlöv Artikeln publicerades
När somrarna blir allt torrare vill en lantbrukare i Skärlöv komplettera en tidigare anlagd bevattningsdamm med ytterligare en damm för att grödorna skall kunna bevattnas tillräckligt.
Foto: Maria Wiell
När somrarna blir allt torrare vill en lantbrukare i Skärlöv komplettera en tidigare anlagd bevattningsdamm med ytterligare en damm för att grödorna skall kunna bevattnas tillräckligt.

Ett lantbruksföretag i Skärlöv ansöker hos länsstyrelsen om att få anlägga en andra bevattningsdamm. ”Torkan som drabbar området varje år är redan nu väldigt hård och blir bara värre för varje år som går”.

Företaget lät anlägga en bevattningsdamm 2015 i anslutning till Torpbrobäcken där den mynnar ut i Östersjön. I samband med det slogs det fast att flödet i bäcken räckte för att fylla hela dammen, med lagringsutrymmet 100 000 kubikmeter, på mindre än ett dygn.

– Den befintliga dammen har visat sig vara alldeles för liten, torkan som drabbar området varje år är redan nu väldigt hård och blir bara värre för varje år som går, skriver lantbrukaren i sin ansökan till länsstyrelsen.

”Miljontals kubikmeter vatten rinner ut i Östersjön varje år.”

En kompletterande damm skulle bli en buffertdamm och endast tömmas när den första dammen är tom. Dammen är planerad att få en yta på 4,9 kvadratmeter.

Inflödet i den nya dammen skall komma från Torpbrobäcken, med tillägget att vatten enbart skall tas ur bäcken när flödet överstiger 30 centimeter.

– Torpbrobäcken har ett enormt vattenflöde där miljontals kubikmeter vatten rinner ut i Östersjön varje år, sägs det i ansökan.

Önskemålet är att dammen får placeras så att två tredjedelar finns på befintlig åkermark och resten på betesmark.

Den sökande skriver att han är medveten om att dammens placering delvis är inom ett Natura 2000-område.

– Vi anser dock inte ha några andra alternativ för att uppföra ytterligare en bevattningsdamm på vår fastighet, då hela fastigheten är insprängd i Natura 2000-området.

Ansökan avslutas med konstaterandet att ”det är fundamentalt för vår framtida existens att vi får börja använda mark än inom dessa områden för att anlägga bevattningsdammar på”.