Åkerboskolan - kostnaden för nybyggnation ifrågasatt: ”Går inte ihop”

BORGHOLM/LÖTTORP Artikeln publicerades
Med 6 - 5 klubbade kommunstyrelsen inriktningsbeslut om att bygga ny Åkerboskola, i mitten av mars tar fullmäktige definitivt beslut.
Foto: Carin von Post
Med 6 - 5 klubbade kommunstyrelsen inriktningsbeslut om att bygga ny Åkerboskola, i mitten av mars tar fullmäktige definitivt beslut.

50 miljoner för 2 800 kvadratmeter nybyggd Åkersboskola?

– Det kan lika väl bli 70 - 80 miljoner, kritiserade moderaternas Marcel van Luijn när kommunstyrelsen i en förpostfäktning klubbade inriktningsbeslut om att just bygga nytt.

Det var under ett informationsmöte i Löttorp S+C+V –majoriteten, med anledning av en återremiss, presenterade ett nytt upplägg på framtidens Åkerboskola: en energieffektiv cirka 2 800 kvadratmeter modulbyggd stor skapelse för en kostnad av cirka 50 miljoner kronor, att jämföra med de 90-100 miljoner som tidigare nämnts i debatten.

– Man (fastighetsavdelningen) har räknat utifrån kvadratmeterpriset på nybyggnationen vid Skogsbrynet och då får man det beloppet, kommenterade kommunalrådet Ilko Corkovic (S) i Ölandsbladet då för att samtidigt betona att ”cirka 50 miljoner” var en uppskattning:

– Det har inte gjort någon upphandling, det har inte tagits in offerter. Man har översatt siffrorna från Skogsbrynet och sedan, för första gången, räknat på en realistisk yta.

Kostnad och finansiering var några av frågorna oppositionen önskade svar på i återremissen och när ärendet fanns på kommunstyrelsens bord på tisdagen var oppositionen allt annat än nöjda med de svar de fått.

– Det kan lika väl bli 70 - 80 miljoner, men går ni ut med den summan faller det inte lika väl ut. Släpp 50 miljoner, det var en väldigt bra summa att släppa till medborgarna och Ölandsbladet, men det går inte ihop, det förstår alla. Här pratar vi verkligheten, kritiserade Marcel van Luijn (M).

Anette Hemlin, Framtid Öland, var inne på samma spår, att 50 miljoner tillkommit för att ”lugna opinionen” för att samtidigt anse 2 800 kvadratmeter som för litet:

– Vi får inte ihop det och får vi inte ihop kvadratmetrarna får vi inte ihop kostnaden.

Kommunalrådet Ilko Corkovic påpekade både en och två gånger det var en schablonkostnad som tagits fram och att 2 800 kvadratmeter inte var ristat i sten.

Majoritetskollegan Staffan Larsson (C) invände även han mot oppositionens kritik.

– 50 miljoner är inget luftslott, det är den bästa gissning vi kan göra idag. Vi målar inte upp en förskönad bild för att bygga nytt, förklarade han med tillägget att det däremot kanske målats upp en förskönad bild av renoveringskostnaden.

Efter närmare två timmar av debatt, vars mönster säkerligen lär repriseras när frågan kommer upp i fullmäktige den 18 mars, fattades med röstsiffrorna 6 - 5 inriktningsbeslutet att bygga nytt.

Det mesta tyder på att fullmäktige, om än oenigt, fattar samma beslut och majoritetens avsikt att komma igång med projektet innan nyår. Beslut om budget, finansiering, upphandling, med mera ska i så fall göras av kommunstyrelsen.

– Om det blir våldsam avvikelse åt fel håll kan det bli en fråga för fullmäktige, säger Staffan Larsson (C) till Ölandsbladet.