500 nya fastigheter påtvingas kommunalt vatten – kan kosta 180 000 kronor

BORGHOLMS KOMMUN Artikeln publicerades
Foto: ARKIV

Borgholm Energi har upptäckt 500 fastigheter i kommunen som finns inom ett område med utbyggt VA men som inte är kunder. Nu ska det bli ändring på det och för enskilda fastighetsägare kan det innebära en kostnad på mellan 50- och 180 000 kronor.

Borgholm Energi har utrett och hittat 500 fastigheter i kommunen som finns inom ett område med utbyggt VA-nät, ett så kallat verksamhetsområde, men som av olika anledningar inte har blivit kunder. Genom ett långsiktigt projekt ska de nu in i vattenkollektivet, enligt riktlinjer efter beslut från kommunfullmäktige.

Projektet är uppdelat i olika geografiska områden och ska genomföras under en femårsperiod.

– Det beror på att vi ska följa upp med information och för att säkra kvalitén i bemötandet till fastighetsägarna. Vi kommer också att titta på varje fastighet specifikt för att se att det verkligen finns en förbindelsepunkt och att de inte redan är kunder trots vår utredning, säger Markus Wertwein- Ros, chef för VA, miljö och energi.

Borgholm Energi har tidigare fått hårt kritik för sen och bristfällig information angående VA-anslutningar. Det har dom tagit lärdom av.

– Tidigare har vi upptäckt sådana här fastigheter i samband med att vi gjort jobb i området och då har vi skickat ut information. Då har fastighetsägaren inte riktigt hunnit reflektera över vad det innebär innan fakturan kommer, säger Markus Wertwein-Ros.

Men nu blir det bättring.

– Vi har gjort en tidsplan där vi går ut med information vid flera tillfällen, bland annat genom ett informationsmöte och har ett längre tidsperspektiv. Det ska vara så väl tilltaget att man kan ta till sig informationen och hinna reflektera över vad det innebär. Fakturorna är också satta till att bli betalda inom 90 dagar och inte 30 dagar som brukligt, säger Anders Lindholm, vd på Borgholm Energi.

Markus Wertwein-Ros och Anders Lindholm menar att Borgholm Energi har lärt sig läxan och nu är tidsperspektivet för informationen kring VA-anslutningar väl tilltaget.
Foto: Alexander Jensen
Markus Wertwein-Ros och Anders Lindholm menar att Borgholm Energi har lärt sig läxan och nu är tidsperspektivet för informationen kring VA-anslutningar väl tilltaget.

Anledningarna till att fastigheterna inte har blivit kunder tidigare kan vara flera. Det kan exempelvis ha upprättats ett verksamhetsområde efter att ledningsnätet har etablerats, eller att tolkningen av fastighetens behov av att anslutas till kommunalt VA har ändrats över tid.

Detta är tvingande, fastighetsägaren har ingen möjlighet att säga nej. Kommunen beslutar om verksamhetsområden och att fastigheter inom dem ska ha kommunalt VA. För det har gjorts en bedömning att med hänsyn till människors hälsa och miljön behövs det en långsiktig lösning.

För den enskilda fastighetsägaren kan det innebära kostnader på mellan 50- och 180 000 kronor beroende på vad som ska anslutas och hur stor tomten är och om den är bebyggd.

– Vi kommer att ge fastighetsägarna tid att hantera detta. I de flesta fall höjer det här värdet med motsvarande summa på fastigheten. Det innebär att de borde kunna ta lån och vi har även informerat bankerna om projektet, säger Markus Wertwein.

Men om det inte går?

– Det finns ett regelverk för anstånd och då finns vissa kriterier som ska uppfyllas. Men det är ytterst sällan som det behövs. Vi förstår att detta är en tung utgift för många att hantera men på sikt är detta bra, säger Anders Lindholm.