Nyheter

Vindkraftsbeslut hotar Sveriges anseende

Nyheter Artikeln publicerades

Kommande vecka tar kommunstyrelsen i Mörbylånga beslut om bygglov för sex vindkraftverk i Albrunna/Degerhamn. Nu varnas de av riksantikvarien för följderna. "Kommunen kan stjälpa statusen för Södra Ölands odlingslandskap som världsarv".

– Det skulle vara mycket olyckligt och svårt för Sverige om världsarvet avförs från Unescos lista. Nu ligger bollen hos Mörbylånga kommun och de beslut som man tar om vindkraftetableringen. Man kan ju hoppas att de är så kloka att de ser kopplingen mellan världsarvet och vindkraftetableringen.
Det säger riksantikvarie Lars Amréus och hänvisar till att FN-organet Icomos har uttryckt att vindkraftverken i Albrunna/Degerhamn inte är förenliga med världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.
– Jag utgår från Icomos skrivning och konstaterar att världsarvet på Öland är under lupp och att en vindkraftsetablering förmodligen innebär att världsarvsstatusen försvinner. Det skulle vara mycket, mycket olyckligt för Sverige, säger Lars Amréus när Ölandsbladet kontaktar honom.

Kommunen avgör
Genom brevet från Riksantikvarieämbetet till kommun och länsstyrelse i mitten av december har man från nationellt håll gjort vad man kan och har inga verktyg kvar för att påverka, enligt Amréus.
– Nu är det Mörbylånga kommun som har sista ordet. Det är deras beslut som avgör hur det kommer att bli. Kommunen kan stjälpa statusen för Södra Ölands odlingslandskap som världsarv.
Lars Amréus säger att det är många länder och områden som vill ha världsarv men att Unesco är sparsamma med sådana utnämningar. Att Sverige skulle riskera ett världsarv kan överhuvudtaget inte låta sig göras låter han förstå.
– Att ett rikt och välmående land som Sverige skulle hantera ett världsarv så att det avskrivs från Unescos lista, det skulle vara näst intill oförlåtligt.
I förvaltningsråden för världsarvet står det att det skall vara ett levande kulturlandskap där jordbruksföretag och övrig näringsverksamhet ska få utvecklas i samma takt som i övriga landet.
– De skrivningarna som du nämner är lite lösa i kanterna. Det säger sig självt att man inte kan sätta upp oljeraffinaderier i ett världsarv.