Nyheter

IT-förbättring på landstinget

Nyheter

FÄRJESTADEN
Vid flera tillfällen har landstingets IT-system drabbats av driftsstörningar, vilket inneburit att bland annat journalsystemet Cosmic varit omöjligt att använda. Men nu skall det bli bättring.

Representanter för alliansen har skrivit en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande, för att få klarhet i planerna att förbättra systemet. En överhettad kylanläggning i en serverhall gjorde den 14 augusti att landstingets IT-system försattes ur funktion. Det relativt nya, digitala journalsystemet Cosmic kunde inte användas och många läkare upplevde problem när exempelvis medicin skulle ordineras ut.

Alliansrepresentanterna Malin Petersson (m), Christer Jonsson (c), Anders Andersson (kd) och Lars Hamrin (fp) menar att driftstoppet var ett exempel på hur sårbart systemet är. I interpellationen till landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (s) vill de veta vad landstingsstyrelsen ska göra för att öka datasystemets säkerhet. Ordföranden kommer att ge svar på landstingsfullmäktige den 30 september. Då lovar han att visa resultatet av en händelseanalys från den 14 augusti. Landstingsstyrelsen har begärt denna från tjänstemännen på IT-förvaltningen.

– Där vill vi veta vad som hände exakt och vilka åtgärder som måste vidtas. Det här är en allvarlig händelse, säger Anders Henriksson.

SERVERRUMMET UTÖKAS
Lite mindre än hälften av landstingets vårdcentraler och stora delar av sjukhuset använder sig idag av Cosmic. Landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (s) tror dock inte att strulet med journalsystemet enbart beror på händelserna i serverhallen.

– Det största problemet med Cosmic är att serverenheterna är för små så kapaciteten har inte hängt med i takt med att antalet användare ökat. Väntetiderna vid datorerna har därför blivit långa och det har skapat irritation bland personalen. Men vi har anslagit åtta miljoner extra för att utöka serverrummet under 2009, säger han.

■ ■ Har journalsystemet blivit mer sårbart efter digitaliseringen?
– Generellt sett skulle jag säga att säkerheten har ökat. Tidigare var det ju pappersjournaler och då fanns problemen kring kopior och förvaring vid risk för brand. Men det är klart att varje journalsystem har säkerhetsrisker, vi jobbar på att identifiera dem.

Patrik Glasberg är verksamhetschef för primärvården på södra Öland. Han menar att det alltid finns risker när personalen inte får tillgång till journaler med läkemedel:

– Men vi har bra reservrutiner.

Han är överlag positiv till det nya systemet, då det medför möjligheten att ta del av patientuppgifter från andra kliniker.