Sol är något som till och med sommargäster accepterar

Ledare Artikeln publicerades

Öland är solens och vindarnas ö. Och om inte vindkraftens så kanske i vart fall solcellanläggningarnas ö?

Cementa ligger i framkant när det gäller miljöutvecklingsarbetet på Öland. Både ologiskt och logiskt på en och samma gång.

Just nu kommer vi inte ifrån att det behövs en viss kemisk process för att framställa cement ur kalkstenen på södra Öland. Den processen medför ett koldioxidutsläpp som inte är ringa, Cementa och Södra Cell i Mönsterås är länets största koldioxidproducenter, det är Cementa och Heidelbergkoncernen också helt öppna med.

Men alla vi som på plats studerat Cementa och deras gröna utvecklingsarbete, vet vilka stora miljöambitioner som företaget har. Cementa har en vision om att ha 0 (noll) koldioxidutsläpp år 2030. En siffra som väldigt få hade trott vara möjlig för bara sju-åtta år sedan.

2010 var Cementafabrikens biobaserade bränslen 13 procent, numera närmar det sig 25 procent. Andelen alternativa fossila bränslen har dessutom gått från 68 procent till mindre än 45 procent.

Det arbetas med sopor, fjädrar, spillolja, uttjänta bildäck, för att bara nämna något.

I ambitionen att bli ett grönare företag så försökte också Cementa att anlägga en vindkraftspark, men den ambitionen satte en aktionsgrupp stopp för. Aktionsgruppen bestod av såväl fritidsboende, samt en del permanentboende, vilka hänvisade till världsarvet på södra Öland..

Noterbart är att denna grupp faktiskt mycket bestämt förde fram åsikter om att Cementa borde satsa på solcellspark i stället för vindkraft.

Därför torde motståndet när Cementa nu tar nästa steg i sitt miljöförbättrande arbete inte röna något större motstånd. En solcellspark bör inte bli problem i form av en ”bruten horisontlinje”.

Det ska bli oerhört spännande att följa Cementa och deras samarbete med Kalmar Energi. Vi pratar om investeringar i 35-miljonersklassen och den öländska solcellsparken tros kunna producera el för att driva 1500 lägenheter eller 600 villor.

Sol och vind är tveklöst de bästa miljövänliga energikällor som Öland kan erbjuda. När vind nu i så stor utsträckning stöter på patrull står hoppet till solen.

För om det är något som sommargästerna brukar både acceptera och tycka om så är det solsken...