Så bryter vi förbannelsen för södra Öland

Ledare Artikeln publicerades

Ska vi utveckla Södra Öland eller avveckla och stänga igen butiken fullständigt?

”Det verkar att finnas en förbannelse över Sydöland”, skriver Yngve och fortsätter:

”Det är skrattretande att läser man om något på Sydöland handlar det alltid om något som ska läggas ner eller om något som inte får göras därför att någon överklagar något.”

Förvisso aningens hårdraget, men visst ligger det mycket i det Yngve skriver. Vem vill utveckla södra Öland, när den som vill utveckla bara stoppas hela tiden?

Tittar vi bakom motståndet, alla överklagningar, så finner vi väldigt ofta någon som är skatteskriven på annan ort. Inte alltid ska sägas, men väldigt ofta.

De flesta människor som bor permanent på södra Öland vet att cykelleder och ställplatser kanske inte det är man främst önskar som granne. Men besökare som kommer till min ort för med sig pengar. Pengar som jag antingen får ta del av direkt eller genom att det innebär bättre förutsättningar för företag, affärer eller restauranger. Dels ger det jobb, men också ökar det min bekvämlighet året runt, att det finns skola, omsorg och räddningstjänst. Det där som gör att det faktiskt går att leva på södra Öland året runt, alltså inte bara vecka 42 när fåglarna kommer.

Självklart har människor som inte är fastboende också demokratiska rättigheter. Fritidshusägarna är viktiga för oss och förhoppningen är att några också ska bli fastboende framöver. Åldersstrukturen på södra Öland, och norra Öland också för den delen, är sådan att vi behöver inflyttningar.

Men hur kan vi göra för att förklara betydelsen av utveckling för södra Öland - för fritidshusägare, riksantikvarieämbetet och myndigheter?

Här kan vi faktiskt ha nytta av alla kommunikatörer som kommunen anställer. En kommunikatör behöver ju inte bara skriva pressmeddelanden och göra tummen upp på facebook.

En verklig utmaning för kommunikatörerna vore att nå ut till fritidshusägare och förklara vad en utbyggd ladugård eller ett vindkraftverk kan betyda både för fritidshusägare och fastboende.

Givetvis ska inte kommunikatörer lägga sig i pågående ärenden, det vore direkt felaktigt och kunde anses som ett sätt att påverka en pågående process.

Nej, det handlar om att lägga en grund för eventuellt kommande projekt. Att öka förståelse för att allting faktiskt hänger ihop.

Jag kan tänka mig broschyrer, specialtidningar, webbsidor, sociala medier, mässor - ”håll Öland levande!”

Öka förståelsen för ett hållbart samhälle och både den fastboende och den fritidsboende har det tusenfalt igen!