Ledare: Glädjande att Eketorps borg lockat många

Ledare Artikeln publicerades

Vi måste värna vår historia så även framtida generationer kan ta del av den. Där har vi ett gemensamt ansvar.

Därför är det så kul att Eketorps borg i kommunal regi lockat så många besökare i sommar.

När Kalmar läns museum i februari meddelade att man inte ämnade driva verksamhet i borgen längre tog Mörbylånga kommun ett snabbt beslut: vi tar över verksamheten.

I ett läge när Cementa skulle lägga ner var det nog i praktiken omöjligt för kommunen att agera på annat sätt: man kunde inte lämna en av södra Öland största reseanledningar åt sitt öde. Borgen fick inte bli en ruin.

Nu har det visat sig att kalkylerna överträffat förväntningarna. Man trodde på ett besöksantal på 24 000 besökare, nu visar det sig att det blir över 36 000 istället.

Visst, vädret har varit gynnsamt för kulturaktiviteter denna sommar. Men aktiviteterna man satsat på har också starkt bidragit till att göra borgen intressant och sevärd – även för den som varit på besök tidigare.

Det finns skräckexempel på kommuner som satsar på historiska besöksmål. Ett exempel är Götene kommun, som i spåren av filmerna om riddaren Arn byggde Medeltidens Värld, med invigning 2008. Två år senare blev det namnet istället Äventyrslandet Kinnekulle. 2012 stängdes parken.

Men i fallet med Eketorps borg handlar det dels inte om så storslagna planer, dels om en historisk plats fast förankrad i den öländska myllan.

Den första borgen, Eketorp I, byggdes redan på 300-talet, som en gemensam samlingsplats och ett tillfälligt skydd i orostider. Den nu uppbyggda borgen är ett bra komplement till de andra borgar som finns på Öland, som Sandby borg. Det kan vara spännande för besökarna, unga som gamla, att se en plats och i fantasin föreställa sig hur det sett ut men precis lika spännande att se en borg uppbyggd efter historiska fakta.

Dick Harrison har i Svenska Dagbladet skrivit om historiens betydelse: ”Historia skänker oss fördjupade insikter i världen runt omkring oss. Genom kunskap om historia ser vi betydligt mer av kulturlandskapet än annars: vi inser poängen med, och betydelsen av, gamla hålvägar, borgruiner, gånggrifter, hamnar, prästgårdar, med mera”.

Det är glädjande att verksamheten i Eketorps borg slagit an så väl hos besökarna. Det är viktig uppgift att hålla historien vid liv.