Det är inte bara en skola som brinner

Ledare Artikeln publicerades

Det är mer än en byggnad som brinner när en skola drabbas.

Det var så tydligt i tisdagskväll. De människor som kunde tog sig till Åkerboskolan för att själva kunna se branden med egna ögon. Andra följde utvecklingen av skolbranden genom nyhetsrapporteringen.

Ölandsbladet hade till exempel 30 000 läsningar under den sena kvällstimmen. En skolbrand berör så många människor.

Något alldeles särskilt är det med bygdeskolorna. De är på något sätt ett nav i samhället.

Nordölänningarnas omtanke om sin skola har visat sig i de långa diskussionerna om en nybyggnad eller renovering av skolan. De gamla byggnaderna från 1960-talet dömdes ut av externa experter, lokala experter menade att renovering var bästa alternativet.

Motståndet mot en ny skola präglades av en stark närmast provinsiell känsla. För utomstående tycktes det konstigt att så många hellre ville behålla det gamla än att få nytt. Men den gamla Åkerboskolan, med sina fel och brister, var älskad av så många.

Frågan är i och för sig mer komplicerad än så, det handlar om storlek och ytor till exempel, dock kvarstår faktum - gamla Åkerboskolan hade i sina krimelikrokar en slags själ som betytt mycket för så många.

Jag skriver i dåtids-tempus - ”hade” - för gamla Åkerboskolan finns, i alla fall till hälften, inte längre kvar efter branden.

Under onsdagsförmiddagen kom beskedet från kommunledningen att eleverna även fortsättningsvis kommer att få sin undervisning i Löttorp.

Fram tills nya Åkerboskolan står klar blir det en tillfällig lösning med moduler och samlingslokaler i Löttorp.

Det är bästa lösningen. För det finns ett stort värde i att behålla den geografiska samlingspunkten i ett läge då det skakat kring skolan i Löttorp. Det är klart att alla påverkas av turerna kring renovering eller nybyggnation och inte minst jättebranden tär på såväl elever och personal som anhöriga.

Bygdegården, Cirkelhuset, Högby IP, Ölands Banks gamla, församlingshemmet, Löttorps bio, gymnastiksalen, halva sporthallen - raskt går det att lista möjliga tillfälliga undervisningslokaler som ändå har ett nav kring det som fortfarande finns kvar av Åkerboskolan i form av sporthall, matsal, bibliotek, samt förskola och lågstadium.

Nu får vi vid gudarna hoppas att brandorsaken kan fastställas och att försäkringarna funkar som de ska, för försäkringspengarna kan - hur fult det än låter - bli en förstärkning till det kommunala anslaget för nya Åkerboskolan.