Att leta upp beslut från 2009 är inte bra - särskilt om beslutet är dåligt!

Ledare Artikeln publicerades

Är lagar till för att stötta eller stjälpa? Det är frågan när nu äldre i Mörbylånga kommun får sämre mat.

”Det är inget roligt att bli äldre, men motsatsen är i alla fall värre”, som en klok kvinna sa till mig i samband med en pensionärsträff härom året.

Kvinnan beskrev sin vardag. Hon hade ju trots allt pensionärsträffarna och den goda hämtmaten hon köpte från Arontorps Kroppkakor och Hotell Skansen att se fram emot om dagarna.

Nu försvinner hälften av hennes guldkant. Detta sedan Mörbylånga kommun hittat ett politiskt beslut från 2009 som ingen följt.

Beslutet som politiker fattade 2009 innebar att Mörbylånga kommun inte längre skulle tillämpa så kallad matdistribution.

Det där beslutet hamnade lite i skymundan. Hemtjänstpersonal som dagligen mötte sina brukare valde att bortse från beslutet. På så sätt blev hemtjänstpersonalen i princip lagbrytare.

Vinnare, eller snarare fortsatt vinnare, blev de äldre som fick god och näringsriktig mat.

Och förlorare blev...Tja, egentligen inte någon.

Klagomålen har varit...noll!

Grunden för beslutet 2009 var en ”likställighetsprincip”. Det vill säga att de äldre som inte bor inom 20-40 minuter från ett matställe som kan erbjuda hämtmat, skulle anses snedfördelade. Alla ska ha det lika dåligt, eller hur man nu ser det.

Lag är lag, men det handlar också om hur man tolkar och använder en lag. Om äldre människor i någorlunda närhet av matställen kan få uppskattad mat och det frigör tid för hemtjänstpersonal att tillreda annan mat för de som bor längre från kommunens centralorter är väl det en vinst för alla? De äldre har 20-40 minuter för hjälp med mat och det är deras matpengar.

Laga efter läge är kanske inte direkt en lag, men det är en jäkligt bra lagtolkning.

Just lagtolkning är väl inte Mörbylånga kommuns specialitet? Mörbylånga kommun hänvisade till lagen när de släckte ner byar på södra och östra Öland. Borgholms kommun gjorde en annan tolkning, varför lyktstolparna kunde vara kvar även i småbyarna.

Gör om och gör rätt, Mörbylånga kommun!

Hemtjänstpersonal påpekar att de äldre som lyckats få plats på äldreboenden (sannerligen inte det enklaste) får tre lagade mål mat och mellanmål däremellan. Det får alltså inte de äldre som köar för plats vid äldreboende. Apropå att alla skall behandlas lika...

”Likställighetsprincip” borde innebära att kunna ge äldre bra och uppskattad mat - inte var maten lagas.

Att 2019 börja hänvisa till ett beslut som togs 2009 är inte bra. I synnerhet som beslutet redan 2009 var dåligt.