Kultur

Ölands stationshus genom konstnärsögon

HIMMELSBERGA Artikeln publicerades
Sven-Bertil Svensson. ”Ölands Segerstads station”. Olja
Foto: Anders Marell
Sven-Bertil Svensson. ”Ölands Segerstads station”. Olja

Friska initiativ utgår med jämna mellanrum från Ölands Museum. Det senast sjösatta projektet visas sedan i lördags i Lilla hallen på Himmelsberga och har namnet ”Ölands stationshus”. Medarrangör i utställningen är Föreningen Ölands Järnväg som bidrar med foton och viss hårdvara från järnvägstiden.

Verksamhetsledaren på Himmelsberga, Julius Winberg Sääf, inbjöd tidigare i år ett antal konstnärer att måla av eller på annat sätt avporträttera var sitt öländskt stationshus. Arton konstnärer har gripit sig an uppgiften, och resultatet finns nu att skåda längs vägarna i Lilla hallen.

Vi har gjort litet bakgrundsresearch om de öländska stationshusen, som kan vara bra att ta till sig innan man besöker utställningen. Med hjälp av tillgänglig järnvägslitteratur har vi kommit fram till att det sammanlagt funnits 58 så kallade trafikplatser längs Ölands järnväg. Av dessa var 16 hållplatser utan hus. Sedan strider de lärde om hur många av de resterande som var stationer respektive hållplatser med hus. Låt oss säga att 26 av dem var stationer med stationshus, medan resten, 16 stycken, var hållplatser med hus, mestadels banvaktsstugor med tillbyggd väntsal. Förr fanns ytterligare tre stationshus, i Vedborm, Räpplinge och Gårdby, men de är idag borta.

Johan Persson, ”Öjkrokens station”. Akvarell
Foto: Anders Marell
Johan Persson, ”Öjkrokens station”. Akvarell

Stationshus finns av flera typer. Böda, Borgholm, Färjestaden och Mörbylånga har individuella större byggnader. De övriga 24 kan indelas i fem typer:

• Räpplingetyp (Ölands Lindby, Långlöt, N. Möckleby, Vickleby, Segerstad, Torngård och Gräsgård)

• Gärdslösatyp = en förstorad Räpplingetyp (Gärdslösa, Runsten, Ölands Skogsby och Skärlöv)

• Tingsdalstyp (Köpingsvik/Tingsdal, Öjkroken, Alböke, Uggletorp, Persnäs och Löttorp)

• Stacketorpstyp (Stacketorp, Källaberg, Skäftekärr)

• Största typen för mellanstationer (Kastlösa. Ottenby)

Så långt för kalenderbitare.

Britt Bogårdh, ”I Persnäs växlade han spår”.
Foto: Anders Marell
Britt Bogårdh, ”I Persnäs växlade han spår”.

Slumpen har avgjort vilka stationshus som har avbildats och olika konstnärskynnen har sett till att inget hus på tavlorna är det andra likt, de varierar från Johan Perssons mera exakta akvarell av Öjkrokens station till Eva Lissingers abstrakt upplösta antydan av stationshuset i Skäftekärr. Titeln ”Försummelse” skickar ett tydligt budskap. Britt Bogårds trevliga, lätt naivistiska stationshus i Persnäs har fått titeln ”I Persnäs växlade han spår”, en tydlig blinkning till Vilhelm Moberg under den sommar i Trosnäs då hans ”Raskens” blev till.

I några studier påminner stationshuset i positiv mening om Elsa Beskows hattstuga, medan Peter Nilssons akvarell ”Skärlöv station” tillika är en av hans patenterade fågelstudier. Två flugor i en smäll. Ann Rydh broderar Runstens station, medan Suzanne Jansson väver Norra Möcklebys stationshus. Riksspelmannen Lars Svensson vidgar konsthantverkssidan genom att återskapa Färjestadens och Ölands Skogsbys stationshus i trä. Carl-Olof Damms keramik föreställande Borgholms station bör vara exakt, eftersom han nära nog ser byggnaden från sitt ateljéfönster

Utställningens två största verk är Sven-Bertil Svenssons återgivning av Ölands Segerstads station med en kommande rälsbuss i fjärran samt Elisabet Halls triptyk ”Artefakter – skrotad framtid”. Hur titeln relaterar till Böda station är mig inte klart. Båda verken är klart någonting utöver det vanliga.

Sex stationshus återstår, målade av lika kända namn: Ölands Lindby (Ann-Charlotte Ohlén), Långlöt (Agneta Bolin Bjerkman), Löttorp (Jürgen Ewel), Uggletorp (Annika Wihl), Ottenby (Ingela Beijer), Torngård (Lena Cras), Gräsgård (Irène Hallström).

Utställningen torde intressera även andra än järnvägsentusiaster.

 

Föreningen Ölands Järnväg med ett 80-tal medlemmar deltar i Himmelsbergautställningen med material och foton, bland annat denna egenägda cykel, som provas av ordföranden Fredrik Andersson.
Foto: Anders Marell
Föreningen Ölands Järnväg med ett 80-tal medlemmar deltar i Himmelsbergautställningen med material och foton, bland annat denna egenägda cykel, som provas av ordföranden Fredrik Andersson.
Elisabet Hall, triptyk ”Artefakter – skrotad framtid”. Olja
Foto: Anders Marell
Elisabet Hall, triptyk ”Artefakter – skrotad framtid”. Olja
”Färjestadens station” respektive ”Mörbylånga station”. Trä
Foto: Anders Marell
”Färjestadens station” respektive ”Mörbylånga station”. Trä