Kultur

Livsviktigt

Kultur Artikeln publicerades
Humlor, bin och andra flygfän är en livsnödvändiga men alltför hotade genom människans raffinerade odlingar när vi använder metoder och medel för att i övertro öka våra skördar, skriver veckans Ögonblicksfotograf.
Foto: Peo Nilsson
Humlor, bin och andra flygfän är en livsnödvändiga men alltför hotade genom människans raffinerade odlingar när vi använder metoder och medel för att i övertro öka våra skördar, skriver veckans Ögonblicksfotograf.

Bin, humlor och andra flygfän har en livsviktig uppgift för oss människor. Till det bidrar även maskrosorna, som vi ibland kallar för ogräs.

Allt hör ihop. Ord som mångfald och biotopskydd kan utlösa både irritation och ilska. Andra känner att det är alldeles nödvändiga delar i livet. Allt hör ihop. Vi klarar oss inte utan de många delar i livet som vi i förstone kanske inte förstår vad de är bra för. De glada, gula, blommande maskrosorna kallar vi för ogräs.

Idag talas det mycket om att bin och humlor är hotade. Därmed också den pollinering som är nödvändig för att både människor och djur skall ha något att äta. Det handlar om allt från äpple till blåbär, potatis och tomater. Och mycket mycker mer. Bin, humlor, fjärilar och andra insekter är nödvändiga, rentav livsviktiga.

Mångfald och skydd för biotoper. Det är inte alltid förenligt med våra behov av stordrift och effektivitet. Men alltid livsviktigt.

Mångfald i andra former är lika livsviktig. En enda kultur, ett enda sätt att tänka, en enda vilja, en enda ledare. Det blir farligt.

Den så livsviktiga friheten och demokratin hotas när mångfalden får ge vika.

Alla demokratins avigsidor kan botas med mera demokrati.

fakta

Jag drömde om frihet en dröm

Jag drömde om frihet en dröm,

En dröm om ett fartyg, som skar

De fradgande böljornas ström,

Likt pilen, som hvinande far;

Om hjorten, som gladt öfver häckar

Tar språng, då de stänga hans stig;

Om glittrande, vårliga bäckar --

Jag drömde, o frihet, om dig!

 

Jag drömde om fjällarnes örn,

Med öga så klart som en dag;

Jag hörde kring himmelens hörn

De dånande vingarnes slag.

Jag drömde om okända vatten,

Där kölar ej gungade sig;

Om urskogar, mörka som natten --

Jag drömde, o frihet, om dig!

 

Jag drömde om skogarnes fred,

Om hem i hvar leende däld,

Om vilden, som hittar sin led

Vid skenet af polstjärnans eld;

Om hjälten, som kallar ur kojor

Sitt folk till det ädlaste krig --

Mitt hjärta blöder i bojor,

Och jag drömde, o frihet, om dig!

Carl Snoilsky

Visa mer...