Kultur

Klart: Åkerbokonstnärerna får kommunens kulturpris

Borgholms kommun Artikeln publicerades
Åkerbokonstnärerna har anledning att fira: de har fått Borgholms kommuns kulturpris.
Foto: Eva Finder
Åkerbokonstnärerna har anledning att fira: de har fått Borgholms kommuns kulturpris.

Borgholms kommuns kulturpris 2017 har tilldelats Åkerbokonstnärerna.

Motiveringen lyder som följer:

Åkerbokonstnärerna är en av de äldsta, nu aktiva, konstnärsgrupperna i Sverige. Gruppen Åkerbokonstnärerna bildades 1968 på initiativ av konstnärerna Walter Frylestam och Sture Lundgren. Åkerbo härad, där konstnärerna då var verksamma, fick ge konstnärsgruppen dess namn.

Konstnärsgruppen har under ett halvt sekel bedrivit kulturarbete, arrangerat utställningar och andra projekt på Öland, i resten av Sverige och världen. Konstnärerna i gruppen är alla seriösa konstnärer där kvalitet är ett viktigt begrepp.

Sedan 1993 har gruppen arrangerat ”Öppen ateljé”. Tanken var att ge publiken en inblick i konstnärernas arbete och samtidigt bjuda på en större upplevelse av konsten. ”Öppen Ateljé utställningarna” är mycket uppskattade och har lockat en stor publik genom åren och verkligen bidragit till att ”att sätta norra Öland på konstkartan”.

Leif Gerhardsson, till höger,  sammankallande i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott,  berättar för Åkerbokonstnärerna Jürgen Ewel och Caroline Möller att de fått Borgholms kommuns kulturpris 2017.
Foto: Privat
Leif Gerhardsson, till höger, sammankallande i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott, berättar för Åkerbokonstnärerna Jürgen Ewel och Caroline Möller att de fått Borgholms kommuns kulturpris 2017.

Priset kommer att delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni på Kaffetorpet i Borgholm. I sommar kan man se verk av Åkerbokonstnärerna på Himmelsberga, där de ställer ut under perioden 23 juni-31 augusti.