Sigrid samlar på historier

Kalmar/Öland Artikeln publicerades
Sigrid Oldenburg samlar på historier och har ofta berättarföreställningar så här runt jul, många gånger är det Charles Dickens julsaga som då tolkas.
Foto:Beate Metzlaff, Livibild
Sigrid Oldenburg samlar på historier och har ofta berättarföreställningar så här runt jul, många gånger är det Charles Dickens julsaga som då tolkas.

Runt juletid brukar det bli några berättarföreställningar för Sigrid Oldenburg och då är det oftast en tolkning av Charles Dickens julsaga som berättas. Ibland på något café eller liknande som har anlitat Sigrid och ibland i samband med något företags julfirande.

– Det är ganska vanligt att företag anlitar mig till sina julfiranden, julfika eller liknande, säger Sigrid Oldenburg.

Då är det oftast Charles Dickens julsaga som tolkas.

– Den gavs ut 1843 och den håller fortfarande, säger Sigrid.

På Öland sågs hon nyligen i samband med att hon invigde och invigningstalade vid julmässan i Skäftekärr. Då berättade hon lite grann om gammal folktro kring jul och om att traditioner som vi tror att vi har haft sedan urminnes tider egentligen kanske härstammar ur något helt annat.

– Det är intressant att vi ibland kommer ihåg bara fragment av traditioner och ibland går flera olika traditioner ihop. Vårt luciafirande är ett exempel på det, säger Sigrid.

Hon berättade i Skäftekärr också om den folktro som ligger bakom julvisan “Midnatt råder”. Den har sin grund i en äldre folktro där man trodde att de döda kom tillbaka till sin gård på julnatten och därför lämnade man ljusen tända, lämnade mat framme och så sov man själv i halmen för att sängarna skulle vara lediga åt de tillfälliga gästerna. Halmen som man sovit i ansågs sedan ha särskild kraft och därför gav man resterna till djuren för extra välmående och strödde den på åkrarna för bra skörd.

– Det fanns en väldig tro på julens kraft och den tror jag att man kan känna än idag, säger Sigrid.

Hon samlar på historier från hela världen och har många hundra berättelser i sitt förråd, däribland många julhistorier. Oftast är det berättelser från muntliga traditioner men hon har också hittat mycket i “Folkminnesarkivet”, alltså Institutet för språk och folkminnen, samt Folkminnespodden. Sigrid förklarar att det finns ett väldigt gediget material när det gäller historier kring jul.

– Folkminnesarkivet samlar ju hela tiden historier från människor, säger hon och tillägger, många andra har också gjort fantastiska jobb, till exempel hembygdsföreningar.

Sigrid får också ganska många historier skickade till sig eftersom många känner till hennes historiesamlande. Alla de hon har är gamla, ingenting utspelar sig i nutid.

– En del har upp emot 2000 år på nacken i och med att jag även berättar om grekisk mytologi, säger Sigrid.

Det här samlandet och återberättandet av gammal folktro och mytologi är ett sätt för henne att angripa historien och levandegöra den för sig själv, komma nära den.