”Vi har gjort ett dåligt arbete”

Insändare Artikeln publicerades

Svar till signaturen ”På östra sidan” om Mörbylånga kommun och bygglov.

Efter att ha läst din insändare kan jag till fullo förstå din ilska och frustration i det ärende som du beskriver. På Samhällsbyggnadsnämnden vägnar vill jag uppriktigt be dig om ursäkt. Det beskrivna rimmar inte alls med de mål och riktlinjer som nämnden antagit för bygglovshantering. Vi har i det beskrivna gjort ett dåligt arbete helt enkelt!

Glädjande nog finns ett stort intresse av nybyggnationer i vår kommun. Under 2018 behandlades 105 bygglovsansökningar. Till detta kommer ett stort antal andra besked som skall hanteras; bygganmälning, startbesked, byggkontroller, slutbesked mm.

För att klara våra mål om en snabbare bygglovshantering hart vi inlett ett förändringsarbete som vi hoppas skall bära frukt. Så har vi t ex utökat personalresurser, infört telefontider, kvällsöppet, bytt handläggarsystem och digitaliserat bygglovsansökan genom ”Mitt Bygge”.

Samhällsbyggnadsnämnden följer uppmärksamt utvecklingen inom bygglovverksamheten och är inte främmande för att vidta andra åtgärder för att nå vårt huvudmål om bygglovsbeslut inom nio veckor.

Det ovan sagda minskar kanske inte din frustration utan är mer en bakgrund och sammanhang. Mer konkret föreslår jag att du tar kontakt med chefen för bygglovsenheten, Mörbylånga kommun, för att se vilken laglig möjlighet det finns att kompensera dig avseende bygglovsavgiften

Per Olof Johansson (S)

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Mörbylånga kommun