Varning för en ”Öländsk Brexit”

Insändare Artikeln publicerades
Insändarskribenten vill ha svar på flera frågor angående ”Öland - en kommun”.
Foto: Arkiv
Insändarskribenten vill ha svar på flera frågor angående ”Öland - en kommun”.

Den kommunala självstyrelsen hör till grundbulten i den svenska demokratin. Det är i kommunerna som medborgarna har bäst möjligheter att delta i och påverka den politiska verksamheten.

Därför är den kommunala indelningen så central att det krävs folkomröstning om man vill minska antalet kommuner genom sammanslagningar. Och det är en sådan som fullmäktige i Borgholm och Mörbylånga beslutat att genomföra i vår.

När man följde debatten i Borgholms fullmäktige veckan före jul så fick man intrycket att alla partier utom Framtid Öland och Lublin redan bestämt sig för att skapa en kommun på Öland. Folkomröstningen motiveras främst av kravet i indelningslagen.

Detta gör det viktigt att det skapas ett sakligt och neutralt underlag för folkomröstningen.

Och att också de som är motståndare till en förändring av den kommunala demokratin på Öland får rättvisa möjligheter att redovisa sina argument för att bevara dagens två kommuner.

Bland de frågor som är viktiga bör nämnas bland annat:

• Hur många förtroendeuppdrag kommer att försvinna när de två organisationerna slås samman.

• Vilka ekonomiska konsekvenser får förändringen på kort sikt i samband med sammanslagningen

• Vilka besparingar kan göras i den fortsatta verksamheten

• Var ska kommunens centrum med kommunalkontoret förläggas

• Vilka möjligheter finns för samarbete mellan dagens kommuner i ett nytt kommunalförbund för tekniska och lagbundna myndighetsutövningar.

Det är viktigt att väljarna får information om dessa och andra centrala frågor inför omröstningen. Det finns emellertid med hänsyn till att i stort sett alla ledande politiker redan bestämt sig en risk för att viktiga i frågor i stället skjuts till de sammanläggningsdelegerade som får ansvaret för att genomföra förändringen efter ett eventuellt ja i folkomröstningen.

Men då finns risken för att vi får en öländsk motsvarighet till Brexit. Det vill säga att vi får rösta på ofullständigt underlag och blir överraskade när vi i efterhand ser konsekvenserna av vårt val.

Bengt Owe Birgersson