”Utveckla Grönhögens kalkbrott till en unik fritids- och badanläggning i kommunal regi”

Grönhögen Artikeln publicerades
Grönhögens kalkstensbrott
Foto: Natalia Johansson
Grönhögens kalkstensbrott

Utveckla Grönhögens kalkbrott till en unik badattraktion, ingen badplats, säger Mörbylånga kommun om Grönhögens kalkbrott på Södra Öland och sätter upp vägbommar för att försvåra parkering.

Trots det badar hundratals människor där varje dag denna sommar. Solar på klipphyllorna. Njuter av det klara och algfria smaragdgröna vattnet och den alldeles unika miljön. Djärva ungdomar hoppar ifrån de sex meter höga klippbranterna ner i det bråddjupa vattnet och kalkbrottet är av begripliga skäl en populär plats för dykning. Det är en märkvärdig plats. Vi känner inte till något liknande. Grönhögens kalkbrottsjö är en oslipad diamant med enorm utvecklingspotential. Vi socialdemokrater går till val med budskapet ”Hela södra Öland ska leva!” Ungefär hälften av de runt tvåtusen företagen på södra Öland är på något sätt beroende av besöksnäringen. Från hantverkare till camping och matbutiker. Det betyder att kommunens perspektiv måste vara dubbelt; dels att utveckla de unika natur- och kulturvärden som gör att människor vill besöka oss. Dels att ta ansvar för service och livsmöjligheter för oss som bor här och den som vill flytta hit. Och vi som bor på Södra Öland är värda en ordentlig badplats! Det betyder också att kommunen, med sitt helhetsperspektiv måste våga tänka nytt, vara aktiv och pådrivande för att ge entreprenörer och näringsliv möjligheter att verka och utvecklas. Den framgångsrika inkubator-verksamheten, som vi socialdemokrater tog initiativ till och som kommunen driver tillsammans med Capellagården för att utveckla småföretag kopplat till kultur och turism, är exempel på vad vi menar. Allt hänger ihop. Nyss presenterades att Ottenby fågelstation ska bli ett nytt europeiskt centrum för fågelforskning. Det blir ett viktigt bidrag också för besöksnäringen. Så självklart ska vi inte försitta chansen att också bjuda de besökarna, såväl som våra golfare och husbilscampare också på en unikt spännande badplats. Bryggor längs västra klippbranten? Flytande sovhytter längst den södra, som på akvarellmuseet i Bohuslän? Ställplatser för husbilar på höjderna norrut. Sommarservering? Möjligheterna är enorma. Självklart finns frågor som måste utredas och lösas, som upprensning av skrot på vissa delar av botten, parkering, toaletter och avfallshantering. Det är knappast oöverstigliga frågor. Vi socialdemokrater vill att kommunen omgående startar en utredning och process med syfte att utveckla Grönhagens kalkbrott till en unik och fritids- och badanläggning i kommunal regi. I utredningen ska ingå överväganden om driftformer och samverkan med förenings- och näringsliv. Vi är övertygade om att projektet med sina speciella utvecklingsmöjligheter är av nationellt intresse, både vad gäller finansiering, idéer och utformning.

Matilda Wärenfalk (S), kommunalrådskandidat Mörbylånga kommun

Per-Olof Johansson (S), 2:e vice ordförande miljö- och byggnadsnämnden