Svar till ”Brukare i Mörbylånga”

Insändare Artikeln publicerades
Socialchef Ann-Katrin Ståhl svarar på kritik angående hemtjänsten.
Foto: Arkiv
Socialchef Ann-Katrin Ståhl svarar på kritik angående hemtjänsten.

Vi beklagar att du känner dig orolig, både för din egen och för personalens skull. Du tycker att det är frustrerande att inte alltid veta vem det är som kommer och det har vi respekt för.

Mörbylånga kommun har planerat hemtjänsten i datasystem under många år, det var inget som infördes 2017. Det system som infördes 2017, och som innebar att alla fick nya telefoner, gjorde att all information som tidigare funnits på papper eller i stationära datorer på kontoret, landade i personalens hand. Personalen bär nu med sig allas genomförandeplaner i telefonerna och slipper dessutom ha hela dagens arbetspass med personuppgifter på ett papper. I stället för att sitta på kontoret och läsa vad som hänt hos dig kan personalen plocka upp informationen om dig på plats och därmed förhoppningsvis slippa fråga om allting och istället prata med dig om sådant som du tycker är viktigt. De kan numera också lämna alla nycklar på kontoret och låsa upp din dörr med samma telefon, så att de slipper åka till kontoret och hämta nycklarna om du skulle trilla och behöva hjälp snabbt. Datasystemen är tänkt att ge dig som brukare en större trygghet eftersom du kan vara säker på att den som kommer har den senaste informationen, oavsett när den var hos dig senast.

Personalgrupperna i Mörbylånga kommun är i snitt 10-15 personer. Ibland blir grupperna större eftersom antalet brukare och besök som ska utföras ökar snabbare än vi hinner göra omorganisationer, så har fallet varit t ex i en av grupperna under årets första månader 2019. Eftersom hjälp ges dygnets alla timmar, vardagar som helger, så måste personalen arbeta kvällar och helger, därav det rullande schemat. Vi behöver ha personal på de tider där ni vill ha hjälp. Personalens barn blir sjuka, de själva blir sjuka, man tar semester. Dessa turer ersätts med vikarier och i slutänden kan det tyvärr medföra att det blir många olika personal som besökt dig på en fjortondagarsperiod.

Vi försöker hålla dagskontinuitet vilket innebär att den som kommer på morgonen även kommer till lunch. Vi har inga delade turer så det är alltid någon annan som kommer på kvällen. Dock är det så att man kan komma att få träffa hela gruppen under en tvåveckorsperiod.

Vi prioriterar att alla ska få den hjälp de behöver, att ni ska få ett gott bemötande, att ni ska känna er trygga i att någon kommer. Det har skett förändringar och åtstramningar de senaste åren utifrån att vi har mindre ekonomiska resurser och svårare att få tag i personal. Det gör att det blivit mindre tidsutrymme för det där ”lilla extra”. Det vi ändå uppfattar när vi läser din insändare är att du har en god relation med personalen och att du ser fram emot besöken, både för att du behöver omvårdnaden, men även utifrån ett socialt perspektiv. Det känns gott.

Vi ser gärna att du kontaktar oss för en fortsatt dialog kring hur du upplever det stöd du har genom Mörbylånga kommuns hemtjänst.

Ann-Katrin Ståhl, Socialchef

Pernilla Ekholm Slottner, Omsorgschef