Socialdemokraterna har höga förväntningar på en snabb och bra handläggning kring hamnen i Mörbylånga

Insändare Artikeln publicerades
 ”Vi socialdemokrater står enade för att ta över den politiska styrningen av kommunen”, skriver Matilda Wärenfalk med flera (S)-politiker.
Foto: Arkiv
”Vi socialdemokrater står enade för att ta över den politiska styrningen av kommunen”, skriver Matilda Wärenfalk med flera (S)-politiker.

Socialdemokraterna på Södra Öland är eniga och har ett gemensamt mål med hamnen i Mörbylånga: Hamnen ska så snabbt som möjligt bli en levande och attraktiv del av Mörbylånga där man kan leva och bo. Socialdemokraterna har inte haft några reservationer kring försäljningen till Salman Investments AB. Däremot har många av oss haft synpunkter!

För att undvika onödiga förseningar längre fram i processen yrkade vi Socialdemokrater på ett tillägg om en kostnadsredovisning för miljösanering och vattenskydd, i samband med beslutet om detaljplanen. Vi ville också att kommunen tar fram ett åtgärdsprogram för att göra hamnen socialt attraktiv och tillgänglig under exploateringsprocessen. Dessa redovisningar har vi bara fått till viss del.

Tyvärr saknas den politiska ambitionen och viljan från majoriteten att driva projektet framåt. Man har inte heller ordning och reda i ekonomin för att kunna avsätta pengar för projektet i investeringsbudgeten. Vi socialdemokrater står enade för att ta över den politiska styrningen av kommunen, få ordning och reda i ekonomin och med vilja och ambitioner för att driva framtida projekt i kommunen framåt för ett hållbart och levande södra Öland.

Matilda Wärenfalk (S), kommunalrådskandidat

Per-Olof Johansson (S), ordförande Socialdemokraterna Södra Öland

Mattias Nilsson (S), ordförande Mörbylånga S-förening

Margaretha Lööf-Johanson (S), Mörbylånga S-förening