Skenande kostnader för personal och övertid

Insändare Artikeln publicerades
”Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har kapitulerat inför stegrande hyrpersonalskostnader och eskalerande övertidstimmar” skriver Carl Dahlin
Foto: Arkiv
”Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har kapitulerat inför stegrande hyrpersonalskostnader och eskalerande övertidstimmar” skriver Carl Dahlin

200 miljoner kronor närmar sig Region Kalmar läns nota för hyrpersonal inom sjukvården, näst sämst i landet. 41 000 övertidstimmar har regionens sjuksköterskor, barnmorskor och medicinska sekreterare att plocka ut – motsvarande 20 heltidsanställda på ett år eller 10 miljoner kronor i lön.

Moderaterna och Kristdemokraternas åtgärder för att ta itu med utmaningarna S-majoriteten identifierat men är oförmögna att åtgärda, inkluderar långsiktig lönepolitik, god arbetsmiljö, attraktiva arbetstider, delaktighet, en översyn av grundbemanningen, konkurrenskraftiga löner samt en engångssatsning på höjda sjuksköterskelöner med 1000 kr per månad.

Karriärtjänster och en särskild lönetrappa för att stimulera medarbetare till kompetensutveckling bör införas. Sjuksköterskestudenter utbildade i länet ska erbjudas anställningsgaranti och YH-specialistutbildningar av undersköterskor startas på folkhögskolorna. Arbetet där andra yrkesgrupper avlastar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor måste utvecklas. Medarbetare som arbetat länge får trohetsbonus och fasta tjänster på underbemannade hälsocentraler på landsbygd får lönetillägg.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har kapitulerat inför stegrande hyrpersonalskostnader och eskalerande övertidstimmar. I bjärt kontrast är Moderaterna och Kristdemokraterna lösningsorienterade med praktiska åtgärdsförslag för framtiden.

Carl Dahlin (M), regionråd

Södra Näsby

Region Kalmar län