S vill bygga och starta kommunalt bostadsbolag. Tack!

Insändare Artikeln publicerades
Sara Kånåhols och hennes partikamrater ser väldigt positivt på tankarna kring ett kommunalt bostadsbolag i Borgholm.
Foto: Natalia Johansson
Sara Kånåhols och hennes partikamrater ser väldigt positivt på tankarna kring ett kommunalt bostadsbolag i Borgholm.

”Bostadsbristen växer, köerna blir längre och trängseln på bostadsmarknaden ökar för varje år. Folk fajtas om de lägenheter som finns och de alltför få som byggs. Och i och med att politiken har släppt ansvaret för situationen är det alltmer upp till individen att ta hand om sig själv. Ta eget ansvar. Försöka hitta strategier för att hinna före alla andra, använda de medel man har.

Kostnaden för att tillhöra vinnarskaran blir allt högre. Hyrorna på det som byggs nytt har dragit iväg. Samtidigt är priserna på bostadsrätter så höga att allt färre har råd med månadskostnaderna, även om man tillhör dem som kan få lån.

Någonstans har de flesta accepterat faktum. Att det är som det är. Att det är oss själva som det hänger på. Förväntningarna på att det offentliga ska göra något är ganska små, och även om det finns ett missnöje är det inte längre politikerna som får klä skott för hur det ser ut. Annat var det på 60-talet. När bostadsfrågan var politiskt högexplosiv och politikerna ställdes mot väggen inför valen: Hur ska bristen åtgärdas? Hur ska vi få moderna bostäder?

Men det var då och nu är nu. Och i takt med att det politiska ansvaret praktiskt taget upphört har också människors förväntningar dämpats. Strategierna förändrats. Man har blivit mer fokuserad på att klara upp situationen på egen hand. Med andra ord: Om välfärdsstaten och den efterkrigstida politiken fick oss att se bostadsfrågan som ett samhällsproblem, och därmed något vi borde ta hand om tillsammans, har de senaste årens skiftbyten fått oss att se bostadsfrågan som ett individuellt problem. Som en privatsak. Den marknadsliberala politiken har hela tiden haft ett mer eller mindre uttalat syfte: att förändra vårt sätt att tänka, våra förväntningar på politiken, och i slutändan våra värderingar. I grunden har vi två motpoler att välja mellan. Antingen låter vi marknaden bestämma. Eller också använder vi oss av demokratin och bygger staden gemensamt.”

Analysen är Kent Wernes i Du sköna nya hem, från 2010. Och sedan dess har det bara blivit värre, oavsett politisk majoritet. Men nu har alltså – äntligen socialdemokraterna i Borgholm vaknat, och vill hantera bostadsfrågan som ett medborgarnas gemensamma ansvar. Vi har dessutom redan klara signaler från vårt kommunala bolag, BEAB, att man är villig att även ta sig an fördelningen av bostäder. Hyresrätter och kommunalt bostadsbolag är, som alla förstår, en hjärtefråga för oss i vänstern.

Grattis alla som vill bo kvar och alla som vill flytta hit till Borgholm! Nu kan kommunen växa och utvecklas!

För Vänsterpartiet i Borgholm

Kerstin Bjellert

Kerstin Lidström

Eva Sigfridsson

Sara Kånåhols

Mohammed Mousa

Ingvar Svensson

Ulf Lafveskans

Martin Ottosson

Stefan Wiberg

Lars-Erik Larsson

Sam Petersson

Abdulla Zueiter