Rusta Skansenskolan redan sommaren 2019

Insändare Artikeln publicerades

Beslutsfattarna i Mörbylånga kommun lever på för stor fot. Förra kommunalrådet Ingvarsson kommenterade fullmäktiges beslut att uppföra en ny 7-9 skola i Färjestaden med att det saknas tillräckligt kvalificerat underlag för den framtida ekonomiska utvecklingen med de stora investeringar som pågår när det gäller vatten och avlopp, planering och start av ett nytt vattenverk i Mörbylånga, ytterligare behov av om- och tillbyggnader i våra övriga skolor, Glömminge, Gårdby och Torslunda.

Ytterligare ett högstadium i kommunen innebär en överkapacitet i norra kommundelen. Det oroar inte förespråkarna som hoppas att inflyttning till Färjestaden på längre sikt kommer att fylla platserna.

Är detta ansvarsfull politik? I Skansenskolan finns redan de dyra investeringarna i lokaler för konst, hemkunskap, gymnastik/sport, slöjd och naturkunskap. Varför inte rusta Skansenskolan för högstadiets behov redan nu? Hittills har inte en krona avsatts för detta. Investeringar på 10 miljoner av de 58 miljoner som ska användas för investeringar i kommunens samtliga fastigheter år 2021 har diskuterats. Det räcker inte långt och löften utställda på valaffischer är som bekant inte bindande.

Detta är en vädjan till 25 ledamöter i kommunfullmäktige att visa klokskap genom att ompröva beslutet och avvakta med upphandlingen.

Kommunen är beroende av att hyra lokaler till den föreslagna skolan i Färjestaden av en privat byggherre. Det blir dyrt och kan jämföras med förnuftet i att ta ett SMS-lån. Upphandlingen bygger ju på att nyttja pengar som kommunen inte har. Den budgetmedvetne ser risken att investeringen blir en gökunge som på sikt tar alla driftsresurser från Skansenskolan.

Ni politiker behöver beslutsunderlag där alternativen kan jämföras. Det kan vara upprustningen av högstadiet i Mörbylånga samt södra Ölands övriga skolor som ger lägst lokalkostnader på sikt. Ni har ingen koll på det.

Medborgarna vill sannolikt att deras skattemedel används till annat än ytterligare ett högstadium i Färjestaden. Barnen hemmahörande i Södra Ölands odlingslandskap är beroende av Mörbylånga tätort och Södra Möcklebys förmåga att skapa en levande landsbygd. Offras Skansenskolan för ett högstadium i Färjestaden blir resvägen för dessa barn orimligt lång. Att bortse därifrån är ett uppenbart politiskt misstag.

Irene Kolare, nyinflyttad skattebetalare